Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ DE LICITAȚIE VÂNZARE, doar domeniu privat

1.Informaţii generale :
Orașul Negrești-Oaș, Cod de înregistrare fiscală : 3963951, adresa : Strada Victoriei, nr. 95-97, Localitatea: Negrești-Oaș, cod poștal: 445200, județul Satu Mare, Țara România, telefon / fax: 0261 854845, persoana de contact Keresztszegi Niculina;

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:
Terenuri intravilane, care aparţin domeniului privat al Orașului Negrești-Oaș, situate în Negrești Oaș:
– terenul cu nr.top. 107023, C.F. 107023, în suprafaţă de 3780 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 45/12.05.2020;
– terenul cu nr.top. 107024, C.F. 107024, în suprafaţă de 3000 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 46/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107025, C.F. 107025, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 47/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107026, C.F. 107026, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 48/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107027, C.F. 107027, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 49/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107130, C.F. 107130, în suprafaţă de 2691 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 50/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107131, CF 107131, în suprafaţă de 2690 mp, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 51/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107132, C.F. 107132, în suprafaţă de 2799 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 52/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107133, C.F. 107133, în suprafaţă de 2133 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 53/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107143, C.F. 107143, în suprafaţă de 1715 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 54/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107144, C.F. 107144, în suprafaţă de 2205 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 55/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107145, C.F. 107145, în suprafaţă de 2292 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 56/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 111979, C.F. 111979, în suprafaţă de 832 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 57/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107134, C.F. 107134, în suprafaţă de 2522 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 58/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107135, CF 107135, în suprafaţă de 3578 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 59/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107136, CF 107136, în suprafaţă de 3467 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 60/12.05.2020.

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Orașului Negrești-Oaș .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Achiziții Publice și Proiecte, camera 42, localitatea Negrești-Oaș, strada Victoriei nr. 95-97, județul Satu Mare.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2021, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.12.2021, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, localitatea Negrești-Oaș, strada Victoriei nr. 95-97, judeţul Satu Mare, Direcția Achiziții Publice și Proiecte, camera 42.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.12.2021, ora 12.00, la Primăria Orașului Negrești-Oaș.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Satu Mare – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, strada Mihai Viteazul nr. 8, Satu Mare, tel.: 0261713650, fax: 0261/ 713760, e-mail:tr-satumare-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 11.11.2021

Sari la conținut