Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNŢ DE PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru anul 2021

Anunturi Primaria Negresti Oas

 

              Oraşul Negreşti Oaş, prin reprezentant legal doamna Aurelia Fedorca, în calitate de primar,  invită persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii şi cultele religioase recunoscute conform legii care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 să depună propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă pentru anul 2021.

  1. Procedura aplicată va fi în conformitate cu art. 20 alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile şi se acordă din bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului, motivul accelerării procedurii este accesul la finanţare nerambursabilă şi a beneficiarilor de proiecte care se derulează începând cu luna octombrie 2021.
  2. Buget alocat: 225.000 lei din bugetul local, respectiv activităti  pentru culte religioase 205.000 lei, pentru activități culturale suma de   30 000 lei și pentru activitați sportive 20.000 lei .
  3. Durata proiectelor: 15.12.2021 ;
  4. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte va fi postată pe site-ul www.negresti-oas.ro, sau se poate ridica de la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş.
  5. Informaţii şi clarificari cu privire la documente: se pot obţine de la Primăria Orașului Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97,  Direcția Achiziții Publice și Proiecte, Birou Achiziții Publice, corp C, etajul 1, camera 1 și 2 .
  6. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 23.08.2021, ora 16.00.
  7. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Primăria oraşului Negreşti Oaş str. Victoriei nr. 95-97, Compartiment registratură .
  8. Selecţia şi evaluarea propunerilor de proiecte în vederea obtinerii finantării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 24.08.2021 – 30.08.2021

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

 

Secretar General UAT

CIONCA IOAN

 

 

 

 

Sari la conținut