Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

COMUNICAT privind rezultatul evaluării proiectelor depuse pentru obținerea de finanțări nerambursabile

COMUNICAT privind rezultatul evaluarii proiectelor depuse pentru obtinerea finantarii nerambursabile de la bugetul local al Orasului Negresti Oas pe anul 2018, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005

Ca urmare a sesiunii de selectie si evaluare a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambrusabila din bugetul local al Orasului Negresti Oas pe anul 2018, in baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambrusabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, rezultatele evaluarii sunt prezentate pe acest link.

Click pentru a descărca documentul

Conform Ghidului solicitantului, contestaţiile se depun în scris, în termen de 3 zile de la publicarea pe site a rezultatelor selecţiei, la registratura Primăriei oraşului Negreşti Oaş. Contestaţiile se soluţionează în termen de maxim 10 zile de la data expirării termenului de depunere al contestaţiilor, iar răspunsul este definitiv.

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta de finanţare a oraşului Negreşti Oaş nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Sari la conținut