Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Festivalul Din dragoste pentru frumos de la Paris – Foto

IMG_8869În perioada 12-16 mai a.c., la Paris s-a desfășurat cea de-a VI-a ediție a festivalului Din dragoste pentru frumos, festival anual de artă, cultură și teologie organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, în colaborare cu Ambasada României la Paris și Institutul Cultural Român.

Evenimentul, organizat cu binecuvântarea Mitropolitului Iosif, preia tematica de reflecție propusă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: anul acesta este an omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, an comemorativ al Sfântului Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, dar și an comemorativ al sculptorul român Constantin Brâncuși.

Conferințe tematice – evocarea personalității Sfântului Antim Ivireanul
Considerat cel mai de seamă mitropolit al Ţării Româneşti, Sfântul Antim Ivireanul, de origine georgiană, rămâne în memoria bisericii ortodoxe ca o personalitate complexă: tipograf, caligraf, sculptor, excelent orator și predicator, poliglot, arhitect de biserici. Lucrarea sa de căpătâi o constituie editarea cărților liturgice, a lucrărilor de învățătură adresate poporului și conducătorilor acestuia și a cărţilor de îndrumare pentru preoți. Cărțile tipărite de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul însumează 63 de volume, dintre care 21 în limba română, iar celelalte în greacă, slavonă, arabă şi georgiană și se constituie într-o veritabilă operă cu ecouri peste timp. Toate aceste aspecte au fost relevate în cadrul conferințelor susținute în cadrul festivalului Din dragoste pentru frumos: Pe urmele Sfântului Antim Ivireanul – Arhim. Mihail Stanciu, Mânăstirea Antim, Bucureşti, Momente dramatice din viaţa lui Antim şi sfârşitul său – Matei Cazacu, istoric, cercetător CNRS, Ortodoxia plurală a lui Antim Ivireanul – Diacon Cristian Suciu, doctorand ENS ș.a..

Educarea tinerei generații
În acord cu tematica festivalului din acest an, s-au desfășurat activități în scop educativ, pornind de la premisa că religia este lumină pentru înțelegerea universului şi a vieţii, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, dreptății, păcii, solidarităţii, înțelegerii și comuniunii între oameni, respectiv, credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care Familia, Biserica, Școala și Comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere, şi le formează personalitatea, învăţându-i să cultive bunătatea şi omenia, iubirea de Dumnezeu şi de semeni, recunoştinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de prezent şi de viitor. (PF Daniel, Cuvânt cu prilejul proclamării anului 2016 drept Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creștin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română)

Astfel, în deschiderea festivalului, la Ambasada României la Paris, a avut loc Gala copiilor, un concert susţinut de grupul muzical al copiilor din regiunea pariziană, urmat de concertul de muzică românească susţinut de corala Catedralei Sfinţii Arhangheli din Paris, dirijată de Ionuţ Furtună. În aceeași arie tematică s-au înscris și conferințele Educaţia în perspectiva Sfinţilor Părinţi – Arhim. Mihail Stanciu, Mânăstirea Antim, Bucureşti, Educaţia pentru materie şi educaţia pentru zbor și filmul Artistul creştin şi lumea, cu actorul hollywoodian Jonathan Jackson.

Un moment special l-au constituit atelierele meșteșugărești și de creație pentru copii și tineri și spectacolul organizate de Muzeul Țării Oașului, duminică, 15 mai 2016, la reședința mitropolitană de la Limours: atelier de ceramică (Gheza și Emma Istvanfi), atelier de muzică și tradiții din Țara Oașului (Maria Tripon), atelier de muzică și tradiții din Țara Maramureșului (Măriuca Verdeș cu instrumentiștii Vasile Rus, Anca Rachici, Vasile Moldovan), pricesne, cântece religioase și spectacol folcloric. Copiii au participat cu mare interes la atelierele special pregătite, intrând în contact cu meșteșugul olăritului de la Vama (Țara Oașului), admirând ornamentica portului tradițional din Oaș și Maramureș, învățând elemente de bază ale dansului popular și cântând laolaltă cu interpreții muzica românească. Coordonatorul acestor activități a fost dr. Natalia Lazar, iar managerul și sufletul manifestării oșeanul Gheorghe Cârciu.

Sub semnul lui Brâncuși
„Jumătate zeu, jumătate ţăran”, un om cu mult înaintea timpurilor sale, artist de geniu al secolului al XX-lea, Constantin Brâncuşi a exprimat în creaţia sa o viziune complet nouă asupra lumii, fiind supranumit părintele modernismului în sculptură. Anul 2016 este dedicat lui Brâncuși, împlinindu-se, în 19 februarie, 140 de ani de la nașterea marelui artist român, care, o bună partea vieții, a trăit și a creat la Paris. Personalitatea artistului a fost relevată în cadrul conferinţei Frumosul brâncuşian sau în căutarea esenţei lucrurilor, susținută de Doina Lemny, conservator la MNAM, Centre Georges Pompidou și în vizita ghidată realizată la atelierul Constantin Brâncuși din Paris.

Ne bucurăm că și în acest an Oașul a fost prezent la suita de manifestări de înaltă ținută organizate în cadrul festivalului Din dragoste pentru frumos, delegația formată din artiștii și meșteșugarii cuprinși în program fiind condusă de însuși primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca.

Dr. Natalia Lazar

Sari la conținut