Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din Negrești-Oaș

După modelul Școlii Gimnaziale nr. 3, la Școala Gimnazială nr. 1 au fost continuate lucrările de modernizare prin două noi proiecte, după ce anii trecuți a fost extins și amenajat noul corp de clădire, care asigură acum necesarul de spațiu astfel încât toți elevii sunt încadrați în schimbul de dimineață. Prin cele două noi proiecte în valoare totală de aproximativ 1,4 milioane de euro, va fi extins Corpul C2, si vor fi realizate lucrări de modernizare și dotări la toate clădirile. 

Proiect 1: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nr. 1

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimanziale Nr. 1, din localitatea Negrești-Oaș

Lucrări ce vor fi realizate:

 • Reabilitarea termică a anvelopei;
 • Izolarea termică a fațadei – parte opacă și parte vitrată;
 • Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel;
 • Înlocuirea cazanului din centrala termică proprie;
 • Înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
 • Înlocuirea instalațiilor de distribuție a agentului termic pentru încălzire respectiv pentru apa caldă de consum;
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: centrală pe biomasă;
 • Reabilitarea instalației de iluminat;
 • Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
 • Repararea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități – rampe de acces, platformă, grup sanitar;
 • Lucrări de recompartimentare interioară;
 • Lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU;
 • Lucrări de modernizare a instalației de paratrăznet;
 • Placarea fațadei cu panouri tip Alucobond;

Valoarea proiectului: 820.000 euro

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și, în sectorul locuințelor, operațiunea B: Clădiri publice și contribuție de la bugetul local

Data de începere a lucrărilor: anul 2020

Stadiul proiectului: ÎN EXECUTIE  


Proiect 2: Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimanziale Nr. 1

Titlul proiectului: Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș prin extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1 Negrești-Oaș

Obiectivul proiectului: Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr.1

Lucrări realizate:

Corpul de cladire C2

 • -Supraetajarea cu un nivel,
 • -Demolarea corpului independent al garajului existent alipit construcției corpului C2
 • -Înlocuirea șarpantei și învelitorii cu unele noi
 • -Desfacerea și refacerea pardoselilor, și a finisajelor exterioare și interioare
 • -Se va înlocui pardoseala în sala de sport
 • -Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare parțial
 • -Reabilitarea zonelor cu igrasie
 • -Înlocuirea sistemului de colectare și îndepartare a apelor pluviale de pe acoperiș
 • -Se vor prevedea grupuri sanitare suficiente
 • -Se vor reface instalațiile electrice de iluminat și forță, de încălzire, apa rece
 • -Se vor reface toate finisajele interioare, și sapele
 • -Se vor amenaja facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv lift mobil de scară pentru accesul la etaj
 • -Clădirea se va dota cu mobilier, tehnică de calcul și instrumente laboratoare
 • -Clădirea se va dota cu sistem de supraveghere antiincendiu

Corpul de cladire C1:

 • -Se vor înlocui toate pardoselile cu unele noi, ceramice și parchet
 • -Se vor înlocui toate dotările cu mobilier nou
 • -Se vor prevedea rasteluri de biciclete

Valoarea proiectului: 560.000 euro

Surse de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020 și contribuție de la bugetul local

Stadiul proiectului: ÎN EXECUTIE


Data ultimei actualizări: 30.12.2022
Sari la conținut