Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Raportul de activitate al Poliţiei Locale Negreşti-Oaş pe anul 2012

Poliţia Locală a Oraşului Negreşti-Oaş şi-a prezentat în şedinţa de luni, 25 martie a Consiliului Local, raportul de activitate pe anul 2012. Raportul a fost prezentat de şeful serviciului, Dănuţa Mihai Gheorghe. Prezentăm integral raportul de activitate:

RAPORT privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute
în anul 2012 de către efectivele Serviciului Public Poliţia Locală

Serviciul public de interes local Poliţia Locală a fost înfiinţat prin HCL nr. 62/2010 în conformitate cu L. nr. 155/2010 şi HG nr. 1332/2010.
Serviciul public specializat Poliţia Locală este un serviciu organizat pe patru compartimente unul pentru ordine publică şi pază, unul cu atribuţii pentru circulaţie, unul cu atribuţii pe construcţii şi mediu şi unul cu atribuţii pe control comercial şi evidenţa persoanelor.
Conform organigramei la inceputul anului 2012 efectivul a fost incomplet. Din totalul de 15 de posturi pe organigrama au fost ocupate 7 posturi din care 1 şef serviciu, 1 şef birou şi 5 agenţi Poliţie Locală, fiind vacante 8 posturi pentru agenţi. Începând cu luna decembrie un agent a părăsit unitatea rămânând incadraţi un număr de 4 agenţi Poliţie Locală. Din totalul de 4 agenţi 1 este încadrat pentru compartimentul de pază, iar diferenţa de 3 pentru ordine publică.

Compartimentul Ordine Publică

În cadrul compartimentului de ordine publică în intervalul 01 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 situaţia operativă din zona de responsabilitate a fost marcată de urmatoarele evenimente :
1.Actiune de supraveghere si mentinere a ordinii si linistii publice pe raza oraşului si supraveghere a curateniei pe zona parcurilor si zona centrala.
2.Supravegeherea pieţelor şi intensificarea activităţii de acordare a sprijinului necesar administratorului pentru a-si coordona activitatea de piata si mentinere a linistii si ordinii publice in aceasta zona. Cu acesta ocazie s-au verificat certificatele de producator, pentru comercianti din piata agroalimentara si li s-au atras atentia sa-si vizeze certificatele de producator. Actiune de verificare a agentilor economici ambulanţi.
3.Acţiune de împiedicare a comercializãrii în zone neautorizate, sau fără autorizaţie eliberate de Primăria Negreşti Oaş.
4. În cursul anului 2012 au fost analizate 237 de cereri de salubritate în urma cărora s-a întocmit proces verbal cu cele constatate.
5. În cursul anului 2012 am participat şi însoţit personalul Primăriei din cadrul serviciului APL la efectuarea de anchete sociale, pe toată raza oraşului Negreşti Oaş.
6.Actiune de verificare a curăţeniei şanturilor de pe toate străzile oraşului şi în toată perioada anului 2012.
7.În cursul anului 2012 am efectuat acţiuni de verificare a transportului de material lemnos comune cu Poliţia Română şi Jandarmeria
9. În cursul anului 2012 am acordat si solicitat sprijinul angajaţilor din cadrul primăriei de la serviciul UAT pentru unele nereguli constate atât de către aceştia cât şi de către agenţi ai Poliţiei Locale sau sesizări ale cetăţenilor, pentru diferite probleme ce ţin de L. nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. Menţionez că am participat la acţiuni comune împreună cu colegii din cadrul compartimentului UAT, pentru verificări autorizaţii, reclamaţii, înmânării citaţii şi răspunsuri, măsurători şi sesizări.
10.În cursul anului 2012 am rezolvat si comunicat raspuns unui numar de 37 de reclamaţii scrise în creştere faţă de anul 2011.
11.În cursul anului 2012 am dirijat circulaţia pe diferite artere de circulaţie din oraş: strada Victoriei, M. Eminescu, I. Creangă, T. Vladimirescu, Vrăticel, cu diferite probleme, plombări, marcaje, etc.
12.De asemenea în cursul anului 2012 am asigurat climatul de ordine şi linişte publică la mai multe incedii din oraşul nostru.
13. Menţionez că în anul 2012 situaţia operativă din zona de responsabilitate a fost marcată şi de următoarele evenimente care merită trecute în revistă: în luna aprilie sărbătorile Pascale; în luna mai sarbătoarea câmpenească „Sâmbra Oilor” şi asigurarea ordinii şi linişti publice la sfinţirea schitului monahal Luna Şes, în luna iunie alegerile locale din data de 10, luna iunie – iulie inchiderea anului scolar precum şi examene de final de Capacitate şi Bacalaureat; în luna iulie vizita Patriarhului BOR şi sfinţirea catedralei; în luna august sărbătoarea Zilele oraşului Negreşti Oaş; în luna septembrie inceperea noului an şcolar; în luna decembrie data de 9 alegerile parlamentare, depunerile de coroane la monumentul eroilor şi sarbătorile de iarnă.
De asemenea s-a acţionat în patrule mixte cu Poliţia Română, efectuând patrule mixte pe linie de ordine publică precum şi patrule mixte împreună cu un agent de poliţie rutieră.
Numărul persoanelor legitimate în cursul anului 2012 aproximativ 482 persoane de catre agenţii Politiei Locale, în scădere faţă de anul 2011.
Stări conflictuale aplanate în număr de 117 de către patrulele mixte cu poliţia, în creştere faţă de anul 2011.
În această perioadă s-au aplicat un număr de 72 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 9450 lei din care 7 achitate în valoare de 350 lei, 12 avertisment, iar diferenţa de 53 de amenzi fiind trimise în debit la Primăriile unde ăşi au domiciliu contravenienţii. Din totalul de 72 sancţiuni aplicate 55 sancţiuni sunt aplicate la HCL nr. 16/2011 şi 17 sancţiuni la L. nr. 61/1991.
În cursul anului 2012 concediile de odihnă s-au efectuat în totalitate fără a influenţa negativ buna desfăşurare a activităţii.
În ansamblu, efectivele serviciului în anul 2012 şi-au desfăşurat activitatea în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legilor, Hotărârilor Consiliului Local al oraşului Negreşti Oaş, îndeplinind dispoziţiile legale date de către Primar.
Având în vedere asigurarea disciplinei efectivului, conducerea serviciului a luat măsuri disciplinare şi într-un caz s-a propus şi aprobat sancţionarea cu mustrare scrisă pentru comportament neadecvat şi consumul de băuturi alcoolice în timpul serviciului.
Suntem conştienţi că, sunt încă multe de făcut în ceea ce priveşte eficienţa personalului nostru în vederea realizării activităţii la standardele de aşteptare ale Consiliului Local şi ale cetăţenilor oraşului, fapt pentru care conducerea serviciului Poliţia Locală îşi propune anumite obiective pe anul 2013 care să fie urmărite şi realizate pe parcursul anului.

OBIECTIVE 2013
În vederea îmbunătăţirii performanţelor serviciului, în anul 2013 cu efecte în creşterea gradului de securitate publică în oraş sub toate aspectele, conducerea serviciului va avea de realizat următoarele principale obiective:
1. Creşterea gradului de încadrare cu personal a structurii aprobate în aşa fel încât gradul de acoperire a teritoriului să fie asigurat în funcţie de evoluţia situaţiei operative.
2. Perfecţionarea continuă a profesionalizării efectivelor sub aspectul cunoaşterii actelor normative dar şi a măsurilor de intervenţie sau acţiune în teren, precum şi efectuarea cursurilor obligatorii prevăzute de legislaţie.
3. Amplificarea numărului de acţiuni în principal pe:
– ordine publică şi securitatea persoanelor;
– combaterea manifestărilor de fapte care aduc prejudiciu patrimoniului local sau al persoanelor;
– controlul respectării normelor legale în ceea ce priveşte comerţul stradal:
– prevenirea şi descoperirea aspectelor care afectează starea de curăţenie şi mediul;
– sprijinirea autorităţilor locale în fluidizarea traficului rutier;
– asigurarea respectării prevederilor legale stabilite prin legi, HCL, pentru constatarea şi sancţionarea acestora;
– mărirea numărului de acţiuni comune împreună cu efectivele Poliţiei Române şi a inspectorilor din primărie.
4. Continuarea activităţilor de informare a cetăţenilor cu privire la conţinutul normelor legale stabilite de Consiliul Local Negreşti Oaş.
5. Îmbunătăţirea stării şi practicii disciplinare în rândul efectivelor.
Compartimentul pază obiective.
În cursul anului 2012 activitatea s-a desfăşurat în condiţii bune fără a avea evenimente deosebite.
De asemenea pe parcursului anului 2012 s-a urmărit o mai bună desfăşurare a activităţii prin luarea mai multor măsuri cum ar fi:
– o bună informare a cetăţenilor care solicită unele informaţii;
– oferirea datelor exacte privind programul de audieri;
– asigurarea ordinii şi liniştii publice pe timpul programului cu publicu în instituţie;
– intervenţie promtă în caz de solicitare pentru restabilirea ordinii.
De asemenea menţionăm că clădirile Primăriei sunt asigurate cu sistem de monitorizare şi supraveghere pentru efracţie.

Sef serviciu,
Dănuţa Mihai Gheorghe