Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI. DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – ”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME PENTRU AMPLASAREA STATIEI DE PREPARARE A BETONULUI SI CONFECTIONARE PREFABRICATE DIN BETON“

DOCUMENTAȚIA P.U.Z. – CONSTRUIREA UNEI PLATFORME PENTRU AMPLASAREA STATIEI DE PREPARARE A BETONULUI SI CONFECTIONARE PREFABRICATE DIN BETON “,  în jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, str. I. Creangă,  extras C.F. 107474, nr. Cad. 107474, CF 109515, nr. cad. 109515.

 Amplasament:  – Negrești Oaș, Str. I. Creanga

Beneficiar      :  – POPA IOAN si POPA ANA

Proiectant      : –  SC ART PLAN PROJECT SRL

            Document  elaborat   în  conformitate cu Ordinul 2701din 30 decembrie 2010,   emis  de   Ministerul    Dezvoltării   Regionale   şi   Turismului,   pentru aprobarea  “Metodologiei  de  informare  şi consultare a publicului cu privire la elaborarea    sau    revizuirea    planurilor   de   amenajarea   teritoriului   şi   de urbanism”.

Persoana responsabilă din partea Primăriei Negresti Oas:

 Cionca Angela – referent de Specialitate – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.

Grupul de lucru din partea Primăriei:

 • Baban Ecaterina – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.
 • Petrenci Viorel – reprezentant al Administrației Publice Locale din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiii si Patrimoniu.

 

 1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul inclusiv:

 

 1. Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerea solicitantului:
 • Anunt intentie elaborare PUZ in Etapa Pregatitoare , afisat pe adresa negresti-oas.ro, la sediul Primariei si afisarea anuntului in zona de studiu
 • anunţ privind informarea si consultarea publicului în etapa elaborării   propunerilor PUZ  şi  Regulamentul  Local  de  Urbanism  aferent, afişat pe adresa www.negresti-oas.ro  în data de 01.11 2017 si 04.11.2017
 •  afişare anunţ:

– la avizierul Primăriei Negresti Oaș în perioada; 01.11.2017 – 29.11.2017

– pe panou rezistent la intemperii, amplasat în  loc vizibil pe teritoriul zonei studiate;

– in presa locala

 Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, :

Au fost trimise scrisori de notificare cu confirmare de primire , persoanelor proprietare ale terenurilor situate in zona invecinata cu parcela care face obiectul  PUZ- ului si anume:

 GIURGIU IOANA – domiciliul in Baia Mare, str. Herja, nr. 12/A  –  scrisoare de notificare nr. 20420/09.11.2017

 • SOMLE MARIOARA si SOMLE GHEORGHE – domiciliul in Com Bixad, Sat Trip, nr. 327 – scrisoare de notificare nr. 20412 / 09.11.2017
 • BERENDE MARIA – domiciliul in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 80 – scrisoare de notificare nr. 20421/09.11.2017
 • PETROVICI MARIA – domiciliul in Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 230 – scrisoare de notificare nr. 20424/09.11.2017
 • SURD ANA – domiciliul in Com. Calinesti Oas, Str. Dumbrava, nr. 137 – scrisoare de notificare nr. 20415/09.11.2017
 • POP IRINA – domiciliul in Negresti oas, str. V.Lucaciu, nr. 67 – scrisoare de notificare nr. 20417/09.11.2017
 • TOTH MARIA – domiciliul in Ngeresti Oas, str. V/. Lucaciu, nr. 69/A – scrisoare de notificare nr. 20416/09.11.2017
 • SARCA DANIEL – domiciliul in Negresti Oas, str. Vraticel, nr. 8 – scrisoare de notificare nr. 20423/09.11.2017
 • TANTAS ANGELICA RODICA – domiciliul in Negresti oas, str. Vraticel, nr. 29 – scrisoare de notificare nr. 20418/09.11.2017
 • FEDORCA VASILE – domiciliul in Negresti Oas, str. 1 Iunie, nr. 31 – scrisoare de notificare nr. 20420/09.11.2017
 • SOLOMES ANA – domiciliul in Negresti Oas, str. Garoafelor, nr. 28 – scrisoare de notificare nr. 20413/09.11.2017

      Documentaţia disponibilă la Direcția  Amenajarea Teritoriului, Investiii și Patrimoniu,   a fost consultată încă din  etapa Pregătitoare de către persoanele care dețin terenuri în zona de studiu, care și-au exprimat categoric dezacordul pentru derularea investiției și anume:

 Solomeș Ana , adresa înregistrată sub nr. 18776/18.10.2017

 • Cionca Florica, adresa înregistrată sub nr. 18777/18.10.2017
 • Surd Ana , adresa înregistrată sub nr. 18781/18.10.2017
 • Toth Maria – adresa înregistrată sub nr. 18779/18.10.2017
 • Pop Irina – adresa inregistrata sub nr. 18780/18.10.2017
 • Șomle Marioara și Șomle Gheorghe – adresa înregistrată sub nr. 18783/18.10.2017
 • Fedorca V. Domnica – adresa înregistrată sub nr. 21190/21.11.2017

 Deasemenea la ședința de dezbaterea publică au participat un număr de opt persoane

 afectate de propunerea PUZ-ului care nu sunt de acord cu derularea investitiei si refuza să-și dea acordul notarial pentru schimbarea destinației zonei, conform Procesului Verbal de dezbatere publica nr.  21415/23.11.2017.

 Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al Orașului Negrești Oaș, privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism , astfel s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr.19/28.03.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului .

Având in vedere faptul că proprietarii terenurilor învecinate zonei afectate de propunerea Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUIREA UNEI PLATFORME PENTRU AMPLASAREA STAȚIEI DE PREPARARE A BETONULUI ȘI CONFECȚIONARE PREFABRICATE DIN BETON “,  în jud. Satu Mare, loc. Negresti Oas, str. I. Creangă,  extras C.F. 107474, nr. Cad. 107474, CF 109515, nr. cad. 109515, nu sunt de  acord cu schimbarea destinatiei zonei,   nu se poate elabora propunerea finală a planului in vederea supunerii ei spre avizare si spre aprobare in HCL.

 Arhitect șef/ persoana cu responsabilități în domeniul amenajării teritoriului și urbansimului,

Berinde Cristian

 

                                                                                   

 

Sari la conținut