Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sedinta Consiliului Local din 12 mai 2020, ora 15.00 – LIVE

Sedinta ordinara a Consiliul Local al orașului Negrești-Oaș, 12.05.2020, la ora 15,00, desfasurata prin mijloace electronice.

PROIECT ORDINE DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Negrești-Oaș din data de 12.05.2020

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.4

2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pentru trimestrul I al anului 2020-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă de înscriere în AEGRM a avizelor de ipotecă mobiliară-inițiator primar

Comisia de specialitate nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță tehnică și actualizare a proiectului tehnic inițial, în vederea conformării la modificările legislative pentru obiectivul de investiții ”Construire Centru Cultural Negrești-Oaș”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.4

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.4/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a autorității publice locale a orașului Negrești-Oaș-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire bloc locuințe pentru tineri destinate închirierii prin A.N.L.”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Zorilor, județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Victoriei, județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Rozelor, județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Plopilor , județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Pădurii , județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Vâltori , județul Satu Mare”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.2

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107023, top. 107023 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107024, top. 107024 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107025, top. 107025 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107026, top. 107026 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107027, top. 107027 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107130, top. 107130 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107131, top. 107131 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107132, top. 107132 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107133, top. 107133 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107143, top. 107143 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107144, top. 107144 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107145, top. 107145 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 111979, top. 111979 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107134, top. 107134 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107135, top. 107135 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107136, top. 107136 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Negrești-Oaș, jud. Satu Mare-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de participare a orașului Negrești-Oaș la Asociația ClusTherm Transylvania și aprobarea Planului de Management și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 a Asociației ClusTherm Transylvania-inițiator primar
Comisia de specialitate nr.1

Diverse
PRIMAR AURELIA FEDORCA

CONVOCATOR SI ORDINE DE ZI SEDINTA CL DIN 12.05.2020

Sari la conținut