Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție vacante – consilier juridic și îngrijitor copii

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție vacante,  posturi în regim contractual – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană – Serviciul implementare proiecte:

  1. Consilier juridic, grad debutant, S – post pe perioadă determinată

În cadrul Direcției Asistență Socială – Creșa Castelul Piticilor Negrești Oaș

  1. îngrijitor copii, grad debutant, G/M – post pe perioadă nedeterminată

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

-pentru consilier juridic, grad debutant, S

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de studii drept,

– condiţii minime de vechime necesare exercitării funcției – fără vechime în muncă

-pentru îngrijitor copii, grad debutant, G/M

– Studii – minim 10 clase absolvite cu diploma de absolvire de 10 clase

– Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

– Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă
  • Proba interviu,

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11 mai 2022, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.
  • Proba interviului se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scris – la sediul primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.

Conform prevederilor art.19 din HG  nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției, respectiv 14-29 aprilie 2022.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina – tel.0261/854845, int.128.

DOCUMENTE ATASATE:

ANUNT CONCURS

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

FISA POSTULUI CONSILIER JURIDIC

FISA POSTULUI INGRIJITOR

 

 

Sari la conținut