Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat

ANUNT DE LICITATIE VANZARE,  doar domeniu privat

 1.Informaţii generale :

 Orașul  Negrești Oaș,  Cod de înregistrare fiscală : 3963951, adresa : Strada Victoriei, nr. 95-97, Localitatea :  Negrești Oaș cod poștal : 445200, județul Satu Mare, Țara România, telefon / fax : 0261 854845,  persoana de contact Keresztszegi Niculina ;

 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

1.Se scoate la vânzare a terenul intravilan  care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș,  situat în Negrești Oaș cu nr.top 107026, CF 107026  .

 în  suprafaţă de     2500  mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 48/12.05.2020 . .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107027, CF 107027  .

 în  suprafaţă de    2500  mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 49/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107130, CF 107130  .

 în  suprafaţă de   2691   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 50/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107131, CF 107131  .

 în  suprafaţă de   2690   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 51/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107133, CF 107133  .

 în  suprafaţă de   2133   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 53/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107143, CF 107143  .

 în  suprafaţă de   1715   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 54/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107144, CF 107144  .

 în  suprafaţă de  2205    mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 55/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107145, CF 107145  .

 în  suprafaţă de   2292     mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 56/12.05.2020 .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107134, CF 107134  .

 în  suprafaţă de   2522   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 58/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107135, CF 107135  .

 în  suprafaţă de   3578   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 59/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107136, CF 107136  .

 în  suprafaţă de   3467   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 60/12.05.2020  .

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Orașului Negrești Oaș .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Direcția Achiziții Publice și Proiecte , camera 42 .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: nu este cazul 

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2022 ,  ora  10.00

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.04.2022 , ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

 Sediul Primăriei Orașului Negrești-Oaș, localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, Direcția Achiziții Publice și Proiecte,   camera 42.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2022, ora 12.00, Primăria Orașului Negrești Oaș

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Satu Mare – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, str. Mihai Viteazul, nr. 8, Satu Mare, cod postal: 440037, tel :0261713650, fax: 0261/ 713760, e-mail:tr-satumare-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 29.03.2022

Descarcă documentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut