Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț. Primăria Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, post în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii și coordonare VMG:

1. Muncitor calificat, grad I, studii medii/generale

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii/generale
– vechime în specialitate – minim 5 ani
– posesor permis categoria B
– alte atestate profesionale/calificări constituie avantaj.
Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba scrisă – bibliografie
– Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11.05.2020, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.05.2020, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
Conform prevederilor art.19 din HG nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției. Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina – tel.0261/854845.

DESCARCĂ ANUNȚUL 

Sari la conținut