Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ. Primăria orașului Negrești Oaș anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale

Primăria orașului Negrești Oaș anunță demararea campaniei de acordare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional prin Programul operașional Ajutorarea persoanelor Defavorizate(POAD),în baza OUG 133/07.08.2020

Beneficiarii programului: conform actului normativ de acest sprijin beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar,primar și gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social este de 500 lei/an școlar.

Condiții de eligibilitate:
• Domiciliul pe raza orașului Negrești Oaș
• Venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 sa fie de până la 284 de lei-pentru copiii preșcolari;
• Venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1115 lei-pentru copiii din învățământul primar și gimnazial.
• Dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare: (se atașează copii ale documentelor)
• Cerere tip conform modelului anexat
• Acte de identitate părinți/reprezentant legal,dacă e cazul
• Documentele din care să rezulte calitatea de reprezentant legal(dacă situația o impune)
• Certificatul de naștere al copilului
• Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei-aferente lunii iulie 2020.
• Adeverință preșcolar/elev-eliberată de instituția de învățământ
• Declarație notarială-pentru situațiile în care unul din părinți/părinții nu realizează venituri
• Orice alte documente justificative- în funcție de situație.

Depunerea solicitărilor se va face la registratura instituției- după ce acestea sunt verificate de către un asistent social din cadrul compartimentului asistență socială-în perioada 26.08- 04.09 2020

Persoana de contact: Inspector Alina Pop-Compartiment asistență socială-tel.0261/854845,interior 103.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

DESCARCA ANUNTUL

DESCARCA MODELUL CERERII

Sari la conținut