Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ. Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat -Muzeul Țării Oașului

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului, post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011
1. Muncitor calificat, treapta I – Muzeul Țării Oașului – clasa III – post studii medii.
Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii medii
– vechime în specialitate – minim 5 ani
– alte atestate profesionale/calificări constituie avantaj.
Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba practică
– Proba interviu
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba practică a concursului se va desfășura în data de 18.09.2019, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 20.09.2019 ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.
Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina – tel.0261/854845.

PRIMAR,
AURELIA FEDORCA

Sari la conținut