Urmăreşte-ne pe Facebook!

Negreşti-Oaş LIVE

Prezentare Centrul Multicultural

Programul de investiții publice 2014 – 2016

brosura pag 1

Regulament privind autorizarea activităților comerciale

echipa- afaceri

Locuri de muncă vacante

Harta digitală

Certificare ISO

logo centrul de afaceri negresti oas

Vremea

Locuri de muncă

Finanțare nerambursabilă de la bugetul local


ANUNȚ. Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat -Muzeul Țării Oașului

August 27, 2019 @ 10:20

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat, treapta I – în cadrul Muzeului Țării Oașului, post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011
1. Muncitor calificat, treapta I – Muzeul Țării Oașului – clasa III – post studii medii.
Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– studii medii
– vechime în specialitate – minim 5 ani
– alte atestate profesionale/calificări constituie avantaj.
Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba practică
– Proba interviu
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba practică a concursului se va desfășura în data de 18.09.2019, ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 20.09.2019 ora 1000 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.
Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina – tel.0261/854845.

PRIMAR,
AURELIA FEDORCA

Comments are closed.