Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunţuri

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI NEGREȘTI-OAȘ

ANUNȚ DE PARTICIPARE publicat în Monitorul Oficial Nr. 164/25.09.2019

 Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Negrești-Oaș,str.Victoriei, nr.95-97, județul Satu Mare, tel.fax.0621/8548845, e-mail:primarie@negresti-oas.ro, web:www.negresti-oas.ro.

Orașul Negrești-Oaș invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte .

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ sport/culte pe anul 2019 este prevăzuta de art.20 , alin.2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . Datorită perioadei scurte de implementare a proiectelor din fondurile alocate pentru activități nonprofit pentru anul 2019 , se impune procedura accelerată.
 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : bugetul local, 280.000 lei: culturale 60.000 lei, sport 20.000 lei și culte 200.000 lei.
 3. Durata proiectelor : până în data de 15.12.2019.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.10.2019, ora 16.00.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Negrești-Oaș ,str.Victoriei, nr.95-97, Direcția Achiziții publice și proiecte ,birou achiziții publice, Corp C, etaj I, camera 1 și 2.
 6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 14.10.2019 – 15.10.2019.

PRIMAR  Aurelia Fedorca                                                        

Secretar general UAT Cionca Ioan

DESCARCĂ DOCUMENTELE DE MAI JOS:

ANUNȚ DE PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile cultură, sport, culte

ANUNȚ DE PARTICIPARE publicat în Monitorul Oficial Nr. 164/25.09.2019

 Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Negrești-Oaș,str.Victoriei, nr.95-97, județul Satu Mare, tel.fax.0621/8548845, e-mail:primarie@negresti-oas.ro, web:www.negresti-oas.ro.

Orașul Negrești-Oaș invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte .

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ sport/culte pe anul 2019 este prevăzuta de art.20 , alin.2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . Datorită perioadei scurte de implementare a proiectelor din fondurile alocate pentru activități nonprofit pentru anul 2019 , se impune procedura accelerată.
 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : bugetul local, 280.000 lei: culturale 60.000 lei, sport 20.000 lei și culte 200.000 lei.
 3. Durata proiectelor : până în data de 15.12.2019.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.10.2019, ora 16.00.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Negrești-Oaș ,str.Victoriei, nr.95-97, Direcția Achiziții publice și proiecte ,birou achiziții publice, Corp C, etaj I, camera 1 și 2.
 6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 14.10.2019 – 15.10.2019.

PRIMAR  Aurelia Fedorca                                                        

Secretar general UAT Cionca Ioan

DESCARCĂ DOCUMENTELE DE MAI JOS:

Anunt privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Sală de sport cu tribună 180 de locuri”

ORAȘUL NEGREȘTI OAȘ, titular al proiectului “Sală de sport cu tribună 180 de locuri”, propus a fi amplasat în loc. Negrești Oaș , str. 1 Iunie, nr.43, jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat.

Citeşte mai mult

Anunt privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sala de Sport cu tribună 180 locuri”

ORAȘUL NEGREȘTI OAS anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„ Sala de Sport cu tribună 180 locuri” propus a fi amplasat în loc Negrești Oaș, str. 1 Iunie, județul Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus poate fi consultat la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batrân, nr. 8/B și la sediul titularului, loc. Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare , în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, respectiv vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare

Anunt depunere solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare străzi de interes local, Cartier Tur II„

ORAȘUL NEGREȘTI OAS anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

Modernizare străzi de interes local, Cartier Tur II, oraș Negrești Oaș, judetul Satu Mare, propus a fi amplasat în oraș Negrești Oas, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care il fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batrân, nr. 8/B și la sediul titularului, loc. Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare mun. Satu Mare, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare.