Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunţuri

ANUNT DE LICITATIE VANZARE, doar domeniu privat

ANUNT DE LICITATIE VANZARE,  doar domeniu privat

 1.Informaţii generale :

 Orașul  Negrești Oaș,  Cod de înregistrare fiscală : 3963951, adresa : Strada Victoriei, nr. 95-97, Localitatea :  Negrești Oaș cod poștal : 445200, județul Satu Mare, Țara România, telefon / fax : 0261 854845,  persoana de contact Keresztszegi Niculina ;

 2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

1.Se scoate la vânzare a terenul intravilan  care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș,  situat în Negrești Oaș cu nr.top 107026, CF 107026  .

 în  suprafaţă de     2500  mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 48/12.05.2020 . .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107027, CF 107027  .

 în  suprafaţă de    2500  mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 49/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107130, CF 107130  .

 în  suprafaţă de   2691   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 50/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107131, CF 107131  .

 în  suprafaţă de   2690   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 51/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107133, CF 107133  .

 în  suprafaţă de   2133   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 53/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107143, CF 107143  .

 în  suprafaţă de   1715   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 54/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107144, CF 107144  .

 în  suprafaţă de  2205    mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 55/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107145, CF 107145  .

 în  suprafaţă de   2292     mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 56/12.05.2020 .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107134, CF 107134  .

 în  suprafaţă de   2522   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 58/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107135, CF 107135  .

 în  suprafaţă de   3578   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 59/12.05.2020  .

 1. Se scoate la vânzare a terenul intravilan care aparţine domeniului privat al Orașului Negrești Oaș, situat în Negrești Oaș cu nr.top 107136, CF 107136  .

 în  suprafaţă de   3467   mp

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești Oaș nr. 60/12.05.2020  .

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

 • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Orașului Negrești Oaș .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Direcția Achiziții Publice și Proiecte , camera 42 .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: nu este cazul 

 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.04.2022 ,  ora  10.00

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.04.2022 , ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

 Sediul Primăriei Orașului Negrești-Oaș, localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, Direcția Achiziții Publice și Proiecte,   camera 42.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2022, ora 12.00, Primăria Orașului Negrești Oaș

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Satu Mare – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, str. Mihai Viteazul, nr. 8, Satu Mare, cod postal: 440037, tel :0261713650, fax: 0261/ 713760, e-mail:tr-satumare-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 29.03.2022

Descarcă documentul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces verbal de afișare a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 30 martie 2022 pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

 

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs Punctaj Final Rezultat
1. Nr.7233/21.03.2022 43 puncte RESPINS
2. Nr.7070/18.03.2022 36,5 puncte RESPINS
3. Nr.7065/18.03.2022 30 puncte RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Afişat astăzi, 31 martie 2022, ora 1200 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:
Manea Cristina

Descarcă documentul 

Anunturi Primaria Negresti Oas

ANUNT. Luarea deciziei de incadrare pentru proiectul ”Amenajare exterioară sală de sport cu tribună 180 locuri în oraşul Negreşti Oaş”

ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ cu sediul în str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare , titular al proiectului: Amenajare exterioară sală de sport cu tribună 180 locuri în oraşul Negreşti Oaş, propus a fi amplasat in loc. Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 43, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat.

Citeşte mai mult

Anunturi Primaria Negresti Oas

Anunt privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Amenajare exterioară sală de Sport cu tribună 180 locuri în oraşul Negreşti Oaş”

ORAȘUL NEGREȘTI OAŞ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:„ Amenajare exterioară sală de Sport cu tribună 180 locuri în oraşul Negreşti Oaş” propus a fi amplasat în Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr.43, jud.Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus poate fi consultat la sediul  APM Satu Mare,  str. Mircea cel Batrân, nr. 8/B și la sediul titularului, loc. Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, jud. Satu Mare , în zilele de luni-joi între orele 8-16:30,  respectiv vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare pe adresa de internet:office@apmsm.anpm.ro

Anunturi Primaria Negresti Oas

ANUNT. Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Modernizare străzi de interes local-Etapa II, Oraşul Negreşti Oaş, Judetul Satu Mare, propus a fi amplasat in Loc. Negreşti Oaş, Str Zorilor tr. 1, Borcutului, tr. 2, Magnoliei, Pădurii, jud. Satu Mare”

ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ, cu sediul în Loc.Negreşti Oaş, Str. Victoriei, Nr. 95-97, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: „ Modernizare străzi de interes local-Etapa II, Oraşul Negreşti Oaş, Judetul Satu Mare, propus a fi amplasat in Loc. Negreşti Oaş, Str Zorilor tr. 1, Borcutului, tr. 2, Magnoliei, Pădurii, jud. Satu Mare”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrânnr. 8/B, si la domiciliul titularului, ORAŞUL NEGREŞTI OAŞ, Loc. Negreşti Oaş, Str. Victoriei, Nr. 95-97, Jud. satu Mare, în zilele de luni-joi între orele 8-16,00, vineri intre orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare.

Sari la conținut