Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Consiliul Local Negrești-Oaș a aprobat amnistia fiscală pentru persoanele fizice și juridice care își plătesc datoriile la bugetul local. Descarcă CEREREA

Consiliul Local Negrești-Oaș a aprobat în ședința de vineri, 27 septembrie 2019, hotărârea privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Negrești-Oaș.

În urma acestei hotărâri, persoanele fizice și juridice care au datorii la data de 31 decembrie 2018 la bugetul local al orașului Negrești-Oaș vor avea posibilitatea să achite obligațiile fiscale principale restante fără a mai achita și accesoriile aferente acestora.

Procedura pentru acordarea de facilități fiscale este foarte simplă și presupune achitarea integrală, până la data de 15 decembrie inclusiv, a anului curent, a obligațiilor principale restante la data de 31 decembrie 2018, precum și a obligațiilor principale și penalitățile datorate pentru anul 2019.

Începând de luni 30 septembrie 2019, până în 15 decembrie 2019, completând o simplă cerere și efectuând plata datoriei de bază, negreștenii care au datorii vor putea beneficia de scutirea accesoriilor.

Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:

a) obligaţii bugetare, inclusiv amenzi pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată
până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
c) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale finalizată până la data depunerii cererii şi care privesc creanţe bugetare stabilite până la data de 31 decembrie 2018;
d) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Este important de precizat că în cazul persoanelor juridice, accesoriile reprezintă 18% din creanțele fiscale datorate bugetului local al orașului Negrești Oaș, iar creanţele bugetare restante aferente acestor societăţi reprezintă aproximativ 40% din totalul creanţelor datorate bugetului local al Orașului Negrești-Oaș la data de 31.12.2018.

În ceea ce priveşte persoanele fizice, acestea înregistrează creanţe fiscale la principalele categorii de impozite respectiv: impozit clădiri, teren, mijloace de transport, accesoriile reprezentând 24% din aceste creanțe fiscale, plus amenzi contravenționale neachitate.

”Prin anularea accesoriilor venim în sprijinul societăţilor ce nu se află încă într-o procedură de insolvență,dar care au dificultăţi financiare privind achitarea impozitelor şi taxelor locale, evitând astfel intrarea acestora în insolvenţă sau faliment şi implicit imposibilitatea de a mai încasa sumele restante. În ceea ce priveşte persoanele fizice, consider că prin aplicarea scutirii de majorări există posibilitatea conformării benevole a contribuabililor şi încasarea unor debite restante care în altă situație nu ar fi fost posibilă”, a declarat primarul Aurelia Fedorca, inițiatorul proiectului de hotărâre.

Condiţiile de anulare a accesoriilor

Se anulează accesoriile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) toate obligaţiile bugetare principale, inclusiv amenzi neachitate la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
  2. b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
  3. c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
  4. d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Modalitatea de implementare a procedurii

Contribuabilii interesaţi pot depune o cerere de anulare a accesoriilor (anexa 1), până cel târziu la data de 15 decembrie 2019. Cererea se depune la registratura deschisă la sediul organului fiscal local. In prealabil cererea este vizată de salariaţii din cadrul serviciului Impozite si Taxe Locale si Executari Silite, moment în care aceştia eliberează din oficiu obligatia de plată, ce se înmânează contribuabilului, din care vor rezulta atât creanţele principale restante  şi curente, scadente ce trebuie achitate cât şi suma ce urmează a fi anulată.

În termen de maxim 10 zile lucrătoare salariaţii cu atribuţii atât în stabilirea cât şi executarea silită vor analiza dacă impozitele şi taxele locale înscrise în cobligatia de plată sunt stabilite în mod corect, dacă contribuabilul are depuse toate declaraţiile fiscale, dacă nu există litigii sau sume pentru care s-a solicitat suspendarea fie a unor decizii de impunere fie a executării silite.

În cazul în care se constată neconcordanţe în evidenţele fiscale contribuabilul este înştiinţat de îndată pentru a se prezenta la sediul organului fiscal local în vederea clarificăriilor necesare. În acest caz soluţionarea cererii de anulare a accesoriilor va avea termen maxim de 30 de zile.

În urma analizei efectuate, se va întocmi în comun de către salariaţii cu atribuţii de stabilire cât şi de executare silită, persoane fizice sau juridice, o decizie de acordare/neacordare a anulării accesoriilor, (anexa nr.2 a prezentei proceduri). Decizia se aprobă la nivelul organului fiscal local de către conducătorul acestuia, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin Hotărâre de Consiliu Local.

Decizia se comunică contribuabililor cu respectarea prevederilor art.47 din Legea 207/2015 referitor la comunicarea actelor administrative fiscale. Din momentul comunicării deciziei de aprobare a anulării accesoriilor, contribuabilii au obligaţia ca până cel târziu la data de 15 decembrie 2019 să achite obligațiile stabilite. 

DESCARCĂ PROCEDURA DE ANULARE A ACCESORIILOR

DESCARCĂ FORMULAR – Cerere pentru anularea accesoriilor

Sari la conținut