Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI NEGREȘTI-OAȘ

ANUNȚ DE PARTICIPARE publicat în Monitorul Oficial Nr. 164/25.09.2019

 Informaţii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Negrești-Oaș,str.Victoriei, nr.95-97, județul Satu Mare, tel.fax.0621/8548845, e-mail:primarie@negresti-oas.ro, web:www.negresti-oas.ro.

Orașul Negrești-Oaș invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, culte .

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură/ sport/culte pe anul 2019 este prevăzuta de art.20 , alin.2 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general . Datorită perioadei scurte de implementare a proiectelor din fondurile alocate pentru activități nonprofit pentru anul 2019 , se impune procedura accelerată.
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : bugetul local, 280.000 lei: culturale 60.000 lei, sport 20.000 lei și culte 200.000 lei.
  3. Durata proiectelor : până în data de 15.12.2019.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 11.10.2019, ora 16.00.
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Negrești-Oaș ,str.Victoriei, nr.95-97, Direcția Achiziții publice și proiecte ,birou achiziții publice, Corp C, etaj I, camera 1 și 2.
  6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 14.10.2019 – 15.10.2019.

PRIMAR  Aurelia Fedorca                                                        

Secretar general UAT Cionca Ioan

DESCARCĂ DOCUMENTELE DE MAI JOS:

Sari la conținut