Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Investiţiile şi atragerea fondurilor UE – o preocupare constantă

Având în vedere programul de dezvoltare şi nevoile oraşului, Primăria şi Consiliul Local au acordat şi acordă o importanţă deosebită investiţiilor şi atragerii fondurilor europene. În acest sens, putem spune că ne situăm printre oraşele care în decursul anilor au atras sume importante din fonduri europene. Exemplific aici câteva obiective deja realizate din astfel de fonduri, cum ar fi constituirea şi funcţionarea Consorţiului Local în cadrul căruia, în ultimii ani, sute de persoane au fost pregătite în domenii ca: operare pe calculator, contabilitate sau calificări în diverse meserii. De remarcat apoi proiectul „Extindere reţele de canalizare şi construirea unei noi staţii de epurare a oraşului”, „Modernizarea standardului de vizitare a Muzeului în aer liber”, „Elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului”, proiect care se află în implementare, dar şi altele, toate în valoare de circa 6 milioane de euro.
La acestea se mai adaugă şi un mare număr de proiecte cu finanţare din fonduri proprii sau guvernamentale şi judeţene în domenii importante cum ar fi: infrastructura rutieră – fiind modernizate un număr mare de străzi, învăţământ – fie că este vorba despre construirea celor două săli de sport sau reabilitări de clădiri (la toate unităţile şcolare, grădiniţe şi în instituţiile de cultură) şi, nu în ultimă instanţă, proiectul „Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes”, care este în plin proces de construcţie.
Trecând, însă, peste realizările în domeniul investiţiilor, Primăria şi Consiliului Local au fost preocupate, în ultima perioadă, de atragerea de fonduri UE şi guvernamentale pentru demararea unor noi investiţii importante. Atragerea de fonduri este o preocupare majoră deoarece oraşul are serioase probleme, mai cu seamă la capitolul infrastructură, fie că este vorba de modernizări de străzi, extindere de reţele de apă şi canalizare, reţele electrice sau dezvoltarea unor obiective economice. Aş aminti aici de Zona Turistică „Luna Şes”, caracterizată prin atâtea incertitudini, dar care odată finalizată, cu greutăţile inerente unui proiect de o asemenea anvergură, va genera un efect important şi pozitiv din punct de vedere economic şi social pentru oraşul Negreşti Oaş, dar şi pentru întreaga zonă. De aceea, îndrăznesc să spun că fără acest proiect oraşul nu ar fi avut nicio perspectivă din punct de vedere economic şi social.
Apoi, mai sunt încă multe de făcut pentru învăţământul negreştean, pentru ca şcolile noastre să se ridice la nivelul aşteptărilor atât ca spaţii cât şi ca dotări. Nu sunt de neglijat nici nevoile din domeniul cultural, în care aşteptăm de o lungă perioadă de timp să pornească programul guvernamental privind construirea caselor de cultură (casa noastră de cultură este pe primele locuri în această listă de investiţii) sau nevoia amenajării expoziţiei permanente de etnografie la Muzeul Ţării Oaşului. Toate aceste nevoi ne determină să căutăm permanent surse de finanţare întrucât fondurile proprii sunt insuficiente.
Având în vedere aceste lucruri, Primăria şi Consiliul Local au întocmit şi promovat o serie de proiecte, în primul rând cu finanţare din fonduri UE, dar şi guvernamentale, judeţene sau proprii, care se află în diferite stadii, a căror valoare se ridică la peste 30 de milioane de euro. Practic, putem spune că oraşul va beneficia în următorii doi-trei ani de cele mai mari investiţii din istoria sa.
Dintre proiectele promovate voi prezenta, în cele ce urmează, câteva, care mi se par mai importante ca valoare şi impact:
– Dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare – proiect în valoare de circa 21 milioane de euro, care va fi demarat în acest an, prin care va fi extinsă şi reabilitată reţeaua de canalizare cu 20 de km, reţeaua de apă va fi extinsă cu 23 de km, reţelele de aducţiune vor fi înlocuite pe o lungime de 9 km, vor fi reabilitate captările de apă de pe Valea Rea, Valea Albă şi Tur, va fi construită o uzină nouă de apă şi va fi extinsă staţia de epurare;

– Planul integrat de reabilitare urbană „Un viitor de calitate a oraşului Negreşti Oaş”, a cărui valoare este de circa 6 milioane de euro, care cuprinde patru proiecte cu finanţare din fonduri UE după cum urmează:
l Amenajarea centrului social pentru vârstnici
l Centru de afaceri
l Modernizarea spaţiilor verzi şi lucrări tehnico-edilitare în cartierul Decebal, Zona Poliţiei şi Zona Unicarm
l Modernizarea străzilor Cornetului, Cerbului, Morii, Unirii, Vrăticel şi Oaşului.
Acest proiect a trecut de evaluarea tehnico-financiară realizată de Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest şi aşteptăm să semnăm contractele de finanţare cu Ministerul Dezvoltării şi Turismului, iar apoi să trecem la implementarea lui.

– Modernizarea drumului de ocolire a centrului civic al oraşului, care presupune modernizarea străzilor Turului şi Moţilor, în valoare de 1,2 milioane de euro;

– Noi direcţii de dezvoltare pe termen lung a oraşului Negreşti Oaş în care, pe principii ştiinţifice, va fi întocmită strategia de dezvoltare a oraşului pentru următorii 20-25 de ani. Valoarea proiectului este de 250.000 de euro şi este în faza de implementare.

– Dezvoltarea zonei turistice Luna Şes, proiect aflat în plină derulare care se realizează în asociere cu Consiliul Judeţean Satu Mare, a cărui valoare se va ridica la final la circa 15 milioane de euro şi va fi finalizat în anul 2012;

– Casa de cultură, proiect depus la Ministerul Dezvoltării şi Turismului, în valoare de circa 800.000 de euro.

De asemenea, în perioada următoare vor fi realizate o serie de proiecte din bugetul local în domeniul infrastructurii de transport cum ar fi: modernizarea străzilor Stadionului şi Viitorului, investiţii în învăţământ şi cultură, extinderi de reţele electrice şi altele. Pentru toate acestea a fost depus un efort deosebit din partea Primăriei şi a Consiliului Local, a aparatului de specialitate din cadrul Primăriei şi a colaboratorilor noştri, toţi aceştia meritând pe deplin aprecierea locuitorilor oraşului chiar dacă nu sunt încă rezolvate toate problemele cu care ne confruntăm.

Primarul oraşului
Ec. Nicolae Bura

Sari la conținut