Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Noul Regulament privind autorizarea activităţilor comerciale în Negreşti-Oaş, dezbătut cu mediul de afaceri

intalnire mediul de afaceri (2)Noul Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Negreşti – Oaş a fost dezbătut miercuri, 2 decembrie, în cadrul unei întâlniri organizate de Primăria Negrești-Oaș cu reprezentanții mediului de afaceri.

La eveniment au participat prefectul Eugeniu Avram, reprezentanți ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, ai Direcției Sanitar-Veterinare, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Agenției pentru Protecția Mediului și ai ANAF, precum și peste 150 de reprezentanți ai firmelor.

Agenții economici au avut ocazia să afle informații detaliate despre reglementările în domeniul autorizării de la toate instituțiile de la care au nevoie de avize și au avut posibilitatea să pună întrebări.

Aceștia au fost înștiințați că până la sfârșitul anului trebuie să-și depună documentația completă în vederea autorizării / reautorizării, pentru a nu risca neplăceri.
De asemenea, reprezentanții instituțiilor prezente au expus detaliat reglementările în domeniul autorizării, pe fiecare tip de serviciu în parte.

În final, reprezentantul ANAF a prezentat modificările noului Cod Fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

DESCARCĂ DE AICI REGULAMENTUL DE AUTORIZARE COMPLET

DESCARCĂ DE AICI PREZENTAREA REGULAMENTULUI DE AUTORIZARE

Cine are nevoie de autorizație de funcționare

Activităţile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul oraşului Negresti Oaş de catre agenti economici, persoane fizice sau juridice, in spatii proprietate privata sau de stat se poate face numai în baza autorizaţiei de funcţionare emisă de Primaria oraşului Negresti Oas.

Agenţii economici, societăţi comerciale (S.R.L.), intreprinderi individuale, intreprinderi familiale şi persoane fizice autorizate vor solicita autorizaţie de funcţionare pentru locul de desfăşurare a activităţilor şi pentru fiecare punct de lucru unde desfăşoară activitate in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă si a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului.

Nu este necesară obţinerea autorizaţiei de funcţionare in urmatoarele situatii:
-pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asociati, fundati etc );
– pentru cabinetele medicale, cabinete medicale veterinare, cabinete avocatiale, sediile notarilor publici, a executoriilor judecatoresti, a lichidatorilor judiciari, a expertiilor contabili, primariilor, centrelor de afaceri, scolilor si a altor forme de organizare legala care functioneaza in baza unor legi specifice.

Solicitanţii autorizaţiei de funcţionare au obligaţia de a depune dosarul pentru autorizare la sediul Primăriei Negrești-Oaș înainte de inceperea activitatii.

Documentaţia necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

– Cerere tip pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare;
– Certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului in copie xerox;
– Certificat Constatator (anexa la Certificatul de inregistrare) pentru fiecare punct de lucru in copie xerox ;
– Actul constitutiv al societatii in copie xerox
– Copie după actul care atestă posesia legală a spaţiului în care se desfăşoară sau urmează să se desfăşoare activitatea ( contract de inchiriere, concesiune, comodat, vanzare-cumparare, extras de carte funciara ) – in copie xerox;
– Acordul de principiu eliberat de Primaria orasului Negreşti Oaş;
– Piese desenate intocmite de catre un proiectant autorizat – plan de situatie cu incadrarea in zona a imobilulului care se desfasoara exercitiul comercial si releveul spatiului, vizate de Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Negresti Oas ( in cazul unitatilor de alimentatie publica se va evidentia spatiul de deservire separat de celelalte spatii de depozitare, grup sanitar, si altele pentru a se putea calcula corect taxa pentru eliberarea autorizatiei/vizei de functionare) ;
– Dovada schimbari destinatiei din spatiu de locuit in spatiu comercial sau de productie pentru locatiile proprietate privata, dupa caz; ( documentatie eliberata de Serviciul Urbanism – autorizatia de constructie), exceptie facand sediul social unde se desfasoara exclusiv activitate de birou fara a implica accesul publicului;
– Acordul de vecinătate pentru spatiul supus autorizarii:
– in cazul blocurilor de locuinte acordul va cuprinde proprietarii/locatarii imobilelor situate in imediata vecinatare, respectiv stanga, dreapta, fata, spate, deasupra si sub imobilul pentru care se solicita autorizarea, precum si acordul asociatiei de locatari/proprietari
– in cazul caselor de locuit acordul va cuprinde proprietarii/locatarii imobilelor care se invecineaza in stanga si dreapta spatiului si a celor situate de cealalta parte a drumului corespondent spatiului si a celor doua imobile invecinate acestuia
– Actul de identitate al reprezentantului legal in copie xerox;
– Contractul de prestari de servicii de salubrizare cu firma specializata in vederea ridicarii si preluarii deseurilor menajere in copie xerox ;
– Contract apă şi canal in copie xerox;
– Cerere pentru utilizarea domeniului public si privat la unităţiile de alimentaţie publică, după caz ;
– Cerere pentru prelungirea programului de funcţionare la unităţiile de alimentaţie publică după ora 22:00, după caz ;
– Dovada achitari taxei de autorizare si a taxei de firma, taxe achitate dupa anul calendaristic, integral pana la data de 31 decembrie ;
-indeplinirea tuturor obligatiilor fiscale fata de bugetul local (certificat fiscal);

Documentatia de mai sus va fi completata cu documentatia necesara desfasurarii unor activitati cu caracter specific, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv:
– Autorizație D.S.P. (Direcția de Sănătate Publică Satu Mare)
– Autorizație A.P.M. ( Agenția de Protecția Mediului Satu Mare )
– Autorizație I.S.U. (Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență)
– Autorizație DSV ( Direcția Sanitar – Veterinară, pentru agenți economici care comercializează produse de origine animală) ;
– Autorizație I.T.M. (Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare )

Documente necesare pentru acordul de principiu
Acordul de principiu va fi solicitat inainte de inceperea activitatilor care necesita autorizatie de functionare. Documentatia necesara pentru obtinerea acordului de principiu este urmatoarea:
1. Cerere tip
2. Copie certificat de înmatriculare al unităţii cu scop lucrativ
3. Dovadă asupra spaţiului (Extras de carte funciara, după caz contract de închiriere sau comodat)
4. Acordul vecinilor
5. Piese desenate: plan de încadrare în zonă, plan de situaţie, releveul spaţiului – 2 exemplare
6. Dovada achitării taxei de timbru conform Hotararii Consiliului Local privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale.

Criterii în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare
Criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza oraşului Negresti Oas sunt:
a) asigurarea reparării, zugrăvirii şi întreţinerii faţadei clădirii în care se desfăşoară activitatea;
b) asigurarea amenajării şi menţinerii în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat;
c) respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru;
d) desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea unor condiţii minime de protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale clienţilor, precum şi a mediului;
e) respectarea ordinii şi liniştii publice;
f) păstrarea curăţeniei în jurul unităţii, inclusiv curăţirea zăpezii şi gheţii de pe trotuarele învecinate şi în locurile de parcare pe care le folosesc;

Nerespectarea Regulamentului, in situatia in care abaterea nu constituie contraventie sau infractiune, primarul poate lua masura suspendarii sau anularii autorizatiei prin emiterea unei Dispozitii in acest sens.

Sari la conținut