Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Primăria a lansat proiectul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă

Primăria oraşului Negreşti Oaş a lansat, în 8 decembrie, proiectul “Noi direcţii de dezvoltare pe termen mediu şi lung”. Proiectul este finanţat din fonduri europene în cadrul Programului Operational “Dezvoltarea Capacităţii Administrative” şi are un buget eligibil de 562.627 lei (peste 130.000 de euro), cu o participare locală de 2% (11.252 de lei). La conferinţa de presă prilejuită de lansarea proiectului au participat primarul Nicolae Bura, viceprimarul Ioan Cicio, managerul proiectului, Keresztszegi Niculina – responsabil financiar, Ilie Brie – consultant din partea Acer Consult şi Radu Melnic – responsabil cu implementarea şi comunicarea în cadrul proiectului.

Obiectivele proiectului
În urma implementarii proiectului, care se va derula pe parcursul a 12 luni, se aşteaptă două rezultate concrete: redactarea unui document de politică publică în concordanţă cu reglementările în vigoare şi cu orientările de dezvoltare naţională şi europeană, respectiv creşterea nivelului de expertiză a personalului din administraţia publică locală şi întărirea suportului logistic şi metodologic de care dispune acesta.

În cadrul proiectului, peste 55 de angajaţi ai primăriei vor urma cursuri de instruire în domeniul politicilor publice şi planificării strategice. Un grup de zece angajaţi implicaţi în pregătirea şi elaborarea politicilor publice vor paticipa la un stagiu găzduit de o primărie dintr-un stat membru al Uniunii Europene care are o mai îndelungată experienţă şi reuşite în domeniu.

Pe toata durata de implementare a proiectului se va realiza o campanie constantă de informare şi comunicare, cea care va sensibiliza cetăţenii, oamenii de afaceri şi oamenii politici. Vor fi organizate cursuri de scurtă durată privind procedurile de elaborare a politicilor publice, planificarea strategică şi bugetarea multianuală bazată pe programe, dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse, dezvoltarea de parteneriate. Reprezentanţii cetăţenilor, ai organizaţiilor, întreprinderilor şi entităţile din diferite sectoare (turism, industrie, agricultura, investitii, servicii etc.) vor fi consultaţi în cadrul proiectului cu prilejul worshop-urilor. Consultările vor conduce la asigurarea concordanţei priorităţilor şi a obiectivelor formulate în cadrul noii strategii de dezvoltare locală cu necesităţile şi interesele reale ale comunităţii.

Implicarea comunităţii
Participanţii la conferinţă au arătat că pe viitor se doreşte ca cel puţin 75% din populaţia activă a oraşului să poată avea un loc de muncă. Pentru atingerea acestui obiectiv, conducerea oraşului mizează pe angajarea unor localnici pentru realizarea mai multor proiecte de investiţii aflate în diverse stadii de execuţie. În strategia de dezvoltare durabilă se va avea în vedere şi eventuala întoarcere acasă a celor câteva mii de negreşteni aflaţi la muncă în străinătate.

“Este un proiect important pentru orice autoritate publică, iar pentru Negreşti era necesar. Acest proiect se bazează pe nevoia abordării corecte a dezvoltării în perspectivă a oraşului, pe baza unor resurse temeinice, care vor fi mai bine utilizate pentru realizarea obiectivelor. Peste 50 de funcţionari din cadrul Primăriei vor fi cuprinşi în cursuri pentru a se specializa în abordarea problemelor ce ţin de dezvoltarea durabilă a oraşului. În continuare vom derula proiecte în valoare de 30 milioane de euro în oraş. Este vorba despre proiectul apei, apei uzate, de reabilitare urbană dar şi incubatorul de afaceri, plus altele de mici dimensiuni”, a declarat primarul oraşului Negreşti Oaş, Nicolae Bura.

Totodată, consultantul Ilie Brie a precizat că iniţiativa Primăriei este una lăudabilă. “Iniţiativa Consiliului Local şi a Primăriei Negreşti Oaş este lăudabilă. Este o performanţă că, în aceste sesiuni de finanţare, puţine autorităţi publice au trecut pragul evaluatorilor, cele mai multe fiind consilii judeţene. La sfârşitul programului, adică după 12 luni, Primăria Negreşti Oaş şi serviciile ei vor avea o anumită competenţă”, a menţionat consultantul proiectului, Ilie Brie.

Sari la conținut