Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Primăria Negrești-Oaș a câștigat noi proiecte de investiții de peste 66 milioane lei din fonduri europene

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a prezentat marți, în cadrul unei conferințe de presă, un scurt bilanț al activității pe anul 2022, precizând că a fost un an în care au început să curgă roadele proiectelor pregătite în ultimii ani, respectiv au fost depuse pentru finanțare noi proiecte de investiții, iar altele sunt în pregătire.

În anul 2022, Primăria Negrești-Oaș a depus pentru finanțare din fonduri nerambursabile 10 proiecte, cu o valoare totală de 98,37 milioane lei, și pregătește documentația tehnică pentru 5 noi proiecte de investiții în valoare de 185 milioane lei.  De asemenea, se află în diverse faze de implementare – execuție lucrări sau licitație în vederea execuției – proiecte de peste 200 milioane lei, în timp ce alte proiecte de circa 28 milioane lei au fost finalizate în totalitate în acest an.

”Avem investiții importante susținute în toate domeniile de dezvoltare ale orașului: începând de la educație, infrastructură mare, sănătate, cultură, sport și turism”, a declarat primarul Aurelia Fedorca. 

Anveloparea tuturor blocurilor din oraș, cuprinsă în 4 noi proiecte

În anul 2022, Primăria Negrești-Oaș a depus pentru finanțare din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) un număr de 7 noi proiecte de investiții, o parte dintre acestea fiind deja câștigate. Mai exact este vorba despre aprobarea a 5 proiecte cu o valoare totală de peste 53 milioane de lei, după cum urmează:

  • Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 3. Componente: Trandafirilor 10, Trandafirilor 11, Trandafirilor 12, Trandafirilor 14, Trandafirilor 15, Trandafirilor 17, Trandafirilor 18, Livezilor 1, Victoriei 37, Victoriei 28 – valoare 14,9 milioane lei – aprobat spre finanțare;
  • Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 4. Componente: Victoriei 8/20, Victoriei 9/20, Victoriei 10/20, Victoriei 19, Victoriei 20, Victoriei 21, Victoriei 32, Victoriei 38, Victoriei 39, Victoriei 40 – valoare 19,3 milioane lei – aprobat spre finanțare;
  • Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – care presupune amenajare de piste de biciclete pe strada Victoriei – valoare  16,8 milioane lei– aprobat spre finanțare;
  • Renovare energetică a clădirii Corp C2 – C/2 Sediu Primărie- valoare 1,7 milioane lei – aprobat în evaluare;
  • Renovarea energetică a Casei de Oaspeți Muzeul Țării Oașului – valoare 910,42 lei – aprobat în evaluare.

Tot prin PNRR, au fost depuse pentru finanțare și se așteaptă rezultatul evaluării pentru Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 5, cu componentele  Victoriei 22, Victoriei 23, Victoriei 24, Victoriei 25, Victoriei 26, Victoriei 27, Victoriei 29, Victoriei 30, Victoriei 31, Victoriei 41 – în valoare de 28,7 milioane lei și Renovarea energetică a blocurilor de locuințe – LOT 7, cu componentele Mihai Eminescu 4, Victoriei 5  – în valoare de 1,37 milioane lei.

”Am depus un efort uriaș pentru întocmirea proiectului pentru reabilitarea blocurilor deoarece a fost nevoie de acceptul proprietarilor și de documente de la fiecare în parte. În speranța că toate cele 4 proiecte vor fi aprobate, cu  acestea vom anvelopa toate blocurile din oraș, ceea ce va duce la schimbarea imaginii de ansamblu a orașului și la creșterea confortului proprietarilor”, a declarat primarul Aurelia Fedorca.

Parc fotovoltaic la Luna Șes  

Pe de altă parte, pe programul Anghel Saligny au fost depuse pentru finanțare două proiecte, din care unul a fost aprobat, iar al doilea se află în evaluare.  Programul aprobat se referă la „Modernizare străzi de interes local Etapa 1” – străzile Vâltori, Gării, Lăcrimioarelor și Pietrosului, cu o valoare de 13,5 milioane lei, fiind semnat deja contractul de execuție a lucrărilor.  Al doilea proiect, aflat în evaluare, va duce la dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în orașul Negrești-Oaș, ceea ce se va concretiza în  extinderea rețelelor de gaz pe străzile  Pietrosului, Livezilor, Livezilor (tronson Vâltoare-Doboieni), Corni , Luna (tr. str. Borcutului1 – Pod 1), Luna 2 (Talna), Stejarului, Valea Cerbului, Grinduri, Tudor Vladimirescu (derivatie str. T. Vladimirescu), Rozelor, Cartierul Tur și racoradea la rețea a cel puțin 1003 gospodării.  Valoarea proiectului este de 24,4 milioane lei.

De asemenea, Primăria Negrești-Oaș a depus în luna decembrie pentru finanțare un proiect pe Programul Operațional Infrastructură Mare ( POIM) privind construirea unui parc fotovoltaic pentru consumul propriu al orașului în zona Luna Șes. Proiectul are o valoare de 1,87 milioane lei.

”Pe toți ne preocupă în această perioadă prețul energiei electrice și vreau să vă spun că facturile pe care le avem și noi de achitat pentru tot ceea ce înseamnă consum public – iluminat public, școli, grădinițe, instituții subordonate –  sunt în măsură să ne producă frisoane. Cu gândul la reducerea costurilor, am depus în cursul acestei luni pentru finanțare un proiect pe POIM privind construirea unui parc fotovoltaic de 1 MW care să asigure energie din surse regenerabile pentru consumul propriu.  Estimăm că astfel vom asigura o parte importantă din necesarul de consum public si al pârtiei de schi de la Luna Șes, ceea ce va degreva bugetul local de cheltuieli importante”, a precizat Aurelia Fedorca.

Proiecte de peste 185 milioane lei, în pregătire pe noile axe

În același timp, Primăria Negrești-Oaș pregătește studiile de fezabilitate pentru noile linii de finanțare pe Programul Operațional Regional ce vor fi lansate anul viitor, respectiv pentru 4 proiecte cu o valoare estimată de peste 70 de milioane de lei:

  • „Îmbunătățirea mobilității urbane în orașul Negrești-Oaș”– achiziționarea de mijloace de transport cu zero emisii și dezvoltarea infrastructurii necesare acestora; Reconfigurarea spațiilor prin includerea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate – piste de bicicliști, zone pietonale care să facă legătura între stațiile de transport în comun sau să asigure accesul pietonilor la coridorul de mobilitate;  Valoarea estimată a proiectului: 55 milioane lei.
  • Centru de activități educaționale și social-culturale destinate elevilor și tinerilor– Clubul Elevilor – Valoare estimată: 12 milioane lei.
  • Muzeu în Aer Liber – Modernizarea, reabilitarea clădirilor monument istoric cu funcții culturale.
  • Amenajare spații de joacă în orașul Negrești-Oaș.

 

În ceea ce privește Centura de ocolirea a orașului Negrești-Oaș, s-au concretizat demersurile pentru realizarea investiției prin includerea în MasterPlanul General de Transport, iar în 2022 a fost semnat protocolul de colaborare cu Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, pentru realizarea Studiului de fezabilitate, urmând ca execuția efectuvă să fie finanțată din 2023 din fonduri europene din sesiunea de programare 2021-2027. Valoarea proiectului este de 115 milioane lei, aflându-se în faza de licitație a Studiului de fezabilitate.

Proiecte de 200 milioane lei în execuție

Primarul Aurelia Fedorca a precizat că în diverse stadii de implementare – execuție sau licitație pentru execuție- se află proiecte în valoare de circa 200 milioane lei, unele vitale pentru oraș, cea mai mare parte urmând a fi finalizate până la finalul anului viitor.

Cel mai mare proiect aflat în execuție, cu termen de finalizare decembrie 2023, este cel privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în valoare de 83,48 milioane lei, prin intermediul căruia va fi realizată aducțiunea de captare pe Talna, precum și construcția captării pe râul Talna, în același timp fiind extinse rețelele de apă și canalizare pe toate străzile unde nu există, atât în Negrești-Oaș cât și în Tur.

De asemenea, se află în execuție cele două proiecte de 15,7 milioane lei, care privesc anveloparea a 20 de blocuri, din care jumătate se află în prag de recepție.

Recent au fost reluate lucrările la Centrul Multicultural, cu o valoare totală de 24 milioane lei, restul de finalizat având termen de execuție 18 luni.

Totodată, se lucrează la amenajarea zonei expoziționale a Muzeul Țării Oașului, printr-un proiect european de 5,7 milioane lei, cu termen de finalizare septembrie 2023.

În ceea ce privește modernizarea infrastructurii rutiere, se află în execuție de lucrări străzile Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – Borcutului), străzi de interes local Cartier Tur 2, amenajarea parcării de la Luna Șes și reparația trotuarelor – finanțată de la bugetul local. Tot de la bugetul local se află în pregătirea licitației de lucrări modernizarea străzilor Magnoliei, Pădurii, Podului, Zorilor, Tineretului, Borcutului 1 și Borcutului 2, cu o valoare de  15,3 milioane lei, iar în licitație pentru proiectul tehnic modernizarea străzii Luna  – tronson DN 19 – strada Victoriei, cu o valoare estimată de 7,15 milioane lei.  

 În zona investițiilor în instituțiile de învățământ se află în execuție proiectul privind Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr.1, cu o valoare de 3,7 milioane lei.  Ulterior finalizării acestui proiect, prin proiectul „Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Negrești – Oaș” se vor reabilita spațiile interioare din corpul principal, se va supraetaja sala de sport, se vor crea și dota laboratoare și se va reabilita curtea interioară.

De asemenea, se află în implementare proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești Oaș”, cu o valoare de 2,7 milioane lei, derulat la Creșa din oraș

 Două alte mari proiecte pentru care s-a obținut finanțare din fonduri europene – cel privind modernizarea centrului și modernizarea și extinderea sistemului de iluminat  – se află în faza de licitație de lucrări.

Modernizarea centrului orașului va fi realizată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș”, cu o valoare de 9,75 milioane lei din fonduri europene cu următoarele proiecte componente: Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești-Oaș – care presupune modernizarea centrului de la pârăul Gozureni până în zona Muzeului, cu ambele parcuri;  Extinderea Corpului B, modernizarea sălii de sport și dotarea laboratoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 3;  Modernizarea spațiilor verzi pentru crearea unui coridor verde de calitate în orașul Negrești-Oaș;  Extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Negrești – Oaș.

Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public va fi realizată în cadrul unui proiect european de 19,6 milioane lei.

Construirea Sălii de sport a fost finalizată

Primarul Aurelia Fedorca a mai spus că în 2022 au fost finalizate în totalitate proiecte de investiții de circa 28.67 milioane lei.  Printre acestea se numără construirea Sălii de Sport cu tribună cu 180 de locuri, în  valoare de  9 milioane  lei, precum și amenajarea exterioară a Sălii de Sport în valoare de 1 milion lei. 

Pe de altă parte, au fost finalizate proiectele de investiții privind construirea Creșei ( 3,8 milioane lei),  Modernizarea  Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron  – toate cele 4 corpuri ( 6 milioane lei),  Modernizarea Grădiniței nr.7 (3,6 milioane lei). 

În zona de infrastructură, au fost finalizate și recepționate lucrările privind construirea celor 4 noi poduri din oraș, precum și lucrări de extindere a rețelei electrice pe străzile Pietrosului, Corni, Livezilor 2 și zona Brada, cu o valoare totală de 1,2 milioane lei. 

Nu în ultimul rând a fost implementat un proiect privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, în valoare de 1,1 milioane lei. 

”Pe lângă investiții, un mare pas pe care l-am făcut este acela de a implica comunitatea în activitățile pe care le organizăm, de a implica școlile și copiii, bisericile și preoții, oamenii de cultură și artiștii în activități culturale și educative. Este important să-i încurajăm, să-i susținem și să-i promovăm pentru că o comunitate unită reușește să crească frumos în folosul tuturor. Iar din acest punct de vedere am încheiat anul cu o mulțime de activități culturale în care s-au implicat școlile și elevii, bisericile și preoții.  Îi felicit și le mulțumesc!”, a încheiat Aurelia Fedorca. 

Sari la conținut