Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul din 8.12.2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

                                                                                               Nr.30211/08.12.2022

Primăria orașului Negrești Oaș

judeţul Satu Mare

 PROCES VERBAL DE AFIȘARE

a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 8 decembrie 2022 pentru ocuparea  unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concursPunctaj FinalRezultat
1.Nr.28246/16.11.202283,44 puncteADMIS
2.Nr.28622/21.11.202264,78 puncteADMIS
3.Nr.28259/16.11.202226,91 puncteRESPINS
4.Nr.28774/22.11.202220,66 puncteRESPINS
5.Nr.28406/17.11.202220,22 puncteRESPINS
6.Nr.28672/21.11.202219 puncteRESPINS
7.Nr.28573/18.11.202210,5 puncteRESPINS
8.Nr.28625/21.11.20229 puncteRESPINS
9.Nr.28854/22.11.20228 puncteRESPINS
10.Nr.28389/17.11.20227,85 puncteRESPINS
11.Nr.28563/18.11.20225,85 puncteRESPINS
12.Nr.28915/23.11.20224 puncteRESPINS
13.Nr.28576/18.11.2022ABSENTABSENT
14.Nr.28914/23.11.2022ABSENTABSENT
15.Nr.28916/23.11.2022ABSENTABSENT

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 12 decembrie 2022 ora 1000, la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 31 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Afişat astăzi, 8 decembrie 2022, ora 1400  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

Sari la conținut