Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatele la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 10 ianuarie 2019 pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Rezultatele la proba scrisă la concursul de recrutare organizat în data de 10 ianuarie 2019 pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat : 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Funcția contractuală pentru care candidează Punctajul obţinut Rezultatul final
1 Vitoc Carmen Olimpia Inspector, grad debutant 92 puncte ADMIS
2 Feier Vasile
Munictor calificat, grad I
89 puncte ADMIS
3 Codrea Viorel Dorin Muncitor calificat, grad I 85 puncte ADMIS
4 Berinde Vasile Mihai
Inspector, grad debutant
63 puncte ADMIS

Conform  art. 31 din HG nr.286/2011, contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, la  secretariatul comisiei de concurs – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Negrești Oaș.

          Proba interviu va avea loc la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, str.Victoriei, nr.95-97  în data de 15 ianuarie 2019, ora 1000.

Afişat astăzi, 11 ianuarie 2019, ora 1230 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.  

Secretarul comisiei: Manea Cristina