Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei de selectie a dosarelor din cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor de educatie ante prescolara in orasul Negresti-Oas”, SMIS 135735

PROCES VERBAL privind rezultatul probei de selecție a dosarelor – verificarea eligibilității dosarelor – din cadrul procedurii de recrutare și selecție pentru posturi înființate în afara organigramei pentru proiectul Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș cod SMIS 2014+:135735

 
Comisia de concurs constituită prin Dispoziția primarului nr.48/2021, s-a întrunit azi 08.03.2021, ora 13:00 și a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei pentru implementarea proiectului Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în orașul Negrești-Oaș cod SMIS 2014+:135735.
 
Au fost respectate prevederile legale cu privire la organizarea și desfășurarea
concursului, cu respectarea legislației în vigoare precum și cu respectarea prevederilor
PO-119 – procedură privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării
posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte
finanțate din fonduri europene nerambursabile.
 
Comisia de concurs a verificat documentele din dosarele înregistrate pentru participarea la concurs și a decis:
 
1. Bu Arabela – Manager proiect  – ADMIS
2.Chiorean Ruxandra Octavia -Psiholog/consilier ADMIS
3. Stancu Ana – Psiholog/consilier ADMIS
4. Tuns Roxana-Simona – Psiholog/consilier ADMIS
5. Pocenuc Maria – Asistent social ADMIS
6. Cuteanu Cerasel- Ovidiu – Expert comunicare formare GT – ADMIS
7. Gavra Aurelian Octaviu- Expert comunicare formare GT -ADMIS
8. Paduraru Giorgiana Anca- Expert comunicare formare GT – ADMIS
9. Cionca Bianca Laurentia – Expert mediere- ADMIS
10. Dogeanu Laura Daniela – Psiholog/ consilier – RESPINS – Nu face dovada experientei de minim 2 ani in domeniu psihologiei; nu face dovada experientei ca membru in echipa de implementare de proiecte cu finanțate UE.
11. Rus Florin – Psiholog/ consilier – RESPINS –  Nu face dovada experientei de minim 2 ani in domeniul psihologiei; nu face dovada experiential ca membru in echipa de implementare proiecte cu finanțate UE. 
 
Presedinte: Manea Cristina – inspector
Membru: Pop Roxana – consilier
Membru: Tamasoschi Vladut – consilier juridical
Secretar: Ciocan Gheorghe – inspector 
Sari la conținut