Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ  CONCURS  RECRUTARE  POSTURI  CONTRACTUAL VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi vacante în regim contractual pe perioadă nedeterminată, posturi cu o durată a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână, după cum urmează:

În cadrul Direcției Asistență Socială – Compartiment asistență medicală școlară:

1.Asistent medical, PL, grad debutant – 3 posturi

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

-pentru asistent medical, PL,  grad debutant

– absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie

– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – grad profesional debutant: fără vechime

-copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs

-aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

Probele pentru concurs sunt:          

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă – bibliografie
  • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 8 decembrie 2022, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negrești-Oaș, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial și pe site-ul instituției, respectiv  11 – 24 noiembrie 2022.

Date contact: insp.  R.U.S. Manea Cristina –  tel. 0261/854845.

PRIMAR,

AURELIA  FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

 

Sari la conținut