Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț DEZBATERE PUBLICĂ pentru “Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2023”

R O M Â N I A

JUDEŢUL SATU MARE

PRIMĂRIA ORAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ

Str. Victoriei, Nr.95–97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112,  0261-854842

e-mail:primarie@negresti-oas.ro, pagină de internet: www.negresti-oas.ro

 Nr. 25.275/13.10.2022

 

A N U N Ț

Dezbatere publică

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria Orașului Negrești Oaș, inițiază procedura de dezbatere publica pentru, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pe anul 2023.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor juridice și fizice interesate pot fi depuse zilnic până la data  de  18.11.2022  ora 10,00  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail  primarie@negresti-oas.ro , prin poștă pe adresa instituției,  localitatea Negrești Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului Negrești Oaș.

Dezbatarea publică va avea loc în data de 18.11.2022,ora 10,30 pentru persoanele juridice,  respective ora 12.00 pentru persoanele fizice,  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul   de telefon 0261/854845.

Primar,

Aurelia Fedorca

                                                                                      Secretar General UAT

                        Cionca Ioan

Întocmit :Consilier juridic, Tamașoschi Vlad – 2 ex.

Documentul poate fi descărcat AICI

 

 

Sari la conținut