Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț pentru ocuparea unui post vacant de execuție – recrutare îngrijitor, grad I

ANUNȚ

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție,  post în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 (*actualizată*), respectiv:

În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou administrativ, monitorizarea domeniului public, Compartiment personal auxiliar:

  1. Îngrijitor, grad I, studii medii/generale

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 (*actualizată*) – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

  • studii medii/generale
  • vechime în specialitate – minim 5 ani

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba practică
  • Proba interviu,

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba practică a concursului se va desfășura în data de 12.10.2020, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
  • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.10.2020, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Conform prevederilor art.19 din HG  nr.286/2011, modificată și completată, dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.  Date contact și informații suplimentare: insp.R.U.S. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

PRIMAR

AURELIA FEDORCA

DESCARCA ANUNTUL 

Sari la conținut