Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Consultare publică

Consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ „Introducere teren în intravilan si construire căsuțe P ( C1-C5) si spațiu tehnic C6” in Orasul Negresti Oas, Str. Luna, Extras CF 112312, Nr. cad. 112312

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si CONSTRUIRE CASUTE P ( C1-C5) si SPATIU TEHNIC C6” in Orasul Negresti Oas, Str. Luna, Extras CF 112312, Nr. cad. 112312

Citeşte mai mult

Anunturi Primaria Negresti Oas

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – Construire spații comerciale și activități conexe, Negrești-Oaș, Str. Gara Nouă, Nr. 5/A

PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI OAS

Data anuntului: 16.06.2022

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE si ACTIVITATI CONEXE, NEGRESTI OAS, STR. GARA NOUA, NR. 5/A

INITIATOR: CIONCA MARIA cu domiciliul in Negresti oas, Str. Oasului, nr. 33.

ELABORATOR : SC GARUX STIL prin architect NEGRU OVIDIU

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTELOR DISPONIBILE LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI NEGRESTI OAS IN PERIOADA: 16.06.2022-13.07.2022  PRIN SCRISORI DEPUS LA REGISTRATURA PRIMARIEI

PUBLICLUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA : DEZBATEREA PUBLICA CARE VA AVEA LOC PE DATA DE 08.07.2022, LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI NEGRESTI OAS, DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTITII SI PATRIMONIU, ORA 11

Raspunsul la observatiile transmise  va fi pus la dispozitia  publicului in perioada  : 14.07.2022-15.07.2022  

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului  : CIONCA ANGELA – Referent de Specialitate  in cadrul  DATIP, Negresti Oas, Jud. Satu Mare , Str. Victoriei, Nr. 95-97, 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Orașului Negrești-Oaș

ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ inițiază în data de 01.04.2019 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Orașului Negrești-Oaș.

Precizăm faptul că proiectul de buget a fost întocmit fără a avea următoarele informaţii:

1. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea unităţilor de învăţământ din orașul Negrești-Oaș, care potrivit actelor normative în vigoare se alocă parţial de la bugetul de stat şi se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
2. sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașului Negrești-Oaș (funcţionare Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, funcţionare creşe, etc), care potrivit actelor normative în domeniu se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare,
3. subvenţiile de la bugetul de stat pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
4. subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii, (finanţarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor de funcţionare la cabinetele medicale şcolare din orașul Negrești-Oaș).

Menţionăm faptul că aceste sume au fost incluse în bugetul orașului Negrești-Oaș la nivelul necesarului estimat pentru anul 2019 sau raportat la nivelul cheltuielilor realizate la finele anului 2018, urmând a fi modificate în urma comunicărilor care ne vor fi transmise din partea D.G.R.F.P Cluj.

Vă invităm să consultați proiectul de buget și lista obiectivelor de investiții pe următoarele linkuri și să veniți cu propuneri.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
Lista obiectivelor de investiții

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus consultării publice pot fi depuse în scris la sediul Primăriei Negrești-Oaș, pe adresa de e-mail: primarie@negresti-oas.ro sau puteți să lăsați observațiile în comentarii.

Sugestiile şi propunerile dumneavoastră vor fi analizate până la data prezentării bugetului în cadrul şedinţei Consiliului Local de aprobare a Bugetului local pe anul 2019.

Sari la conținut