Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Invitație la ofertare: “FURNIZARE PRODUSE DE CARIERA (PIATRA CONCASATA, PIATRA SPARTA, CRIBLURA) SI BALASTIERA( NISIP, PIETRIS) SI LUCRARI DE INTRETINERE PLATFORMA DE STRAZI PIETRUITE IN ORASUL NEGRESTI OAS”.

Denumirea contractului: “FURNIZARE PRODUSE DE CARIERA ( PIATRA CONCASATA, PIATRA SPARTA, CRIBLURA) SI BALASTIERA( NISIP, PIETRIS ) SI LUCRARI DE INTRETINERE PLATFORMA DE STRAZI PIETRUITE IN ORASUL NEGRESTI OAS”.

Stimate Domnule,

Avem placerea de a va informa ca firma dumneavoastra este invitata sa participe la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului de lucrări mai sus amintit.

1. Autoritatea contractanta: Orasul Negresti Oas, cu sediul in localitatea Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon/fax 0261-854845, cod fiscal 3963951

2. Procedura de atribuire aplicata: “Achizitie directa” in conformitate cu prevederile art 7 alin 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art 43 si următoarele din HG nr. 395/2016.

Art 7 alin 5 din Legea nr. 98/2016
„Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.

3.Valoare estimata: 293.775 lei fără TVA

4. Sursa de finantare a contractului: buget local

5.Codul de clasificare CPV:
14210000‐6 Pietris, nisip, piatra concasata si agregate(rev2)
45233141-9 Lucrări de intretinere a drumurilor(rev.2)

DOCUMENTE ATAȘATE

Sari la conținut