Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector, grad II

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea postului de inspector, grad II – în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat post vacant în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011.

1.Inspector grad II – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat – clasa I – post studii superioare.
Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:
– Absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalentă în domeniul stiințelor economice
– Cunoștințe operare PC-Windows, Microsoft Office, alte aplicații, internet – nivel mediu
– Vechime în specialitate – minim 1 an vechime

Probele pentru concurs sunt:
– Selecția dosarelor
– Proba scrisă – bibliografie
– Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
– Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 12.06.2018, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
– Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.06.2018, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțului la sediul instituției.
Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina – tel.0261/854845.

PRIMAR AURELIA FEDORCA

Sari la conținut