Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PROCES VERBAL DE AFIȘARE a rezultatului probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 23 martie 2023 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante

 

Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concursPunctaj FinalRezultat
1.Nr.6847/13.03.202361,38 puncteADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 27 martie 2023 ora 0900, la sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Afişat astăzi, 23 martie 2023 ora 1300  la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

Sari la conținut