Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 22 octombrie 2021 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din HG nr. 286/2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs a selectat dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Funcțiile contractuale:

În cadrul Direcției Asistență Socială, Serviciul centrul social pentru vârstnici:

  1. referent, grad II, studii medii

În cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Birou administrativ, monitorizarea domeniului public, Compartiment personal auxiliar

  1. îngrijitor, grad I, studii generale/medii
Nr. crt.Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concursRezultatul selecțieiMotivul respingerii
1.22397/04.10.2021 ADMIS 
2.23058/12.10.2021 ADMIS 

Contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la afișare, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Candidații înscriși și declarați ADMIS se vor prezenta la proba scrisă a concursului de recrutare în data de 22.10.2021, ora 09:30 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi absenţi.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Afişat, azi  14.10.2021, ora 1500 la sediul Primăriei Orașului Negrești Oaș

 Secretarul comisiei:

Manea Cristina  – Inspector  RUS

Sari la conținut