Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Etichetă: locuri de munca vacante

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unor funcții publice temporar vacante de execuție

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a  unor  funcții publice temporar vacante de execuție:

– În cadrul Direcției Economice, Serviciul Contabilitate Buget Finanțe:

1) Inspector – clasa I, grad Superior – Birou Plăți

– În cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor:

2) Inspector – clasa I, grad Principal

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999–privind Statutul funcționarilor publici, r2.

Condițiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.9 și 57 alin.5 din Legea nr.188/1999 – privind condițiile minime  de vechime în specialitatea studiilor, după cum urmează:

1) Pentru funcția publică de Inspector – clasa I, grad Superior  – Direcția Economică, Serviciul Contabilitate Buget Finanțe, Birou Plăți — studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime 7 ani  în specialitatea studiilor.

2) Pentru funcția publică de Inspector – clasa I, grad Principal – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor — studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice, vechime 5 ani  în specialitatea studiilor.

Concursul se organizează în data de 28.09.2018 – ora 1000 proba scrisă – la sediul instituţiei și în data 02.10.2018, ora 1000 – proba interviului, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, conform prevederilor art.72, din HG nr.611/2008 modificată şi completată la zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97–Compartiment resurse umane, tel.0261/854845, int.114, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Grigoraș Irina – director executiv – Direcția APL.

       PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

DOCUMENTE ATASATE

 

Sari la conținut