Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Termenul de plată cu reducere pentru taxe şi impozite, amânat cu 3 luni. Formulare și conturi pentru plata online a impozitelor și taxelor locale

În contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19 și a recomandărilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, se prorogă primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local.

! RECOMANDĂM PLATA ONLINE A  IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI AMENZILOR !

Pentru a evita aglomerația la ghișeele autorității publice și răspândirea infecțiilor cu Coronavirus, vă recomandăm să solicitați informații și documente privitoare la obligațiile de plată către bugetul local și situația fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridice, dar și alte adeverințe și documente prin metode electronice, urmând ca solicitările să fie procesate prompt, iar răspunsul transmis prin metoda de contact solicitată în cerere.

Informații cu privire la obligațiile de plată online sau eliberarea unor adeverințe ori documente se pot solicita la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112, int.122, persoană de contact Huțanu Maria.

Se pot solicita certificate fiscale în baza unei cereri tipizate – pe care o puteți descărca de pe linkul de mai jos-, completate și transmise electronic la adresa de email primărie@negrești-oas.ro. 

Descărcați cererea corespunzătoare de pe linkurile de mai jos:  

FORMULARE  SERVICIUL DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

FORMULARE COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR   

De asemenea, puteți solicita informații ori depune cereri pentru eliberarea de adeverințe/documente în probleme de Registru agricol și Fond funciar la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112. Persoane de contact: Hodas Călin  Ioan – consilier superior – pentru ofertele de vânzare în baza Legii 17/2014,  probleme de fond funciar şi digitizări în IPA, eliberări adeverinţe  APIA; Drăguş Alexandra Sonia – consilier superior – pentru eliberări adeverinţe APIA, modificări registru agricol şi alte tipuri de adeverinţe ; Săvianu  Irina  Delia– consilier supeior –  pentru eliberări adeverinţe APIA, modificări registru agricol şi alte tipuri de adeverinţe;

Descărcați cererea corespunzătoare de pe linkurile de mai jos:  

FORMULARE SERVICIUL URBANISM  

De asemenea, puteți solicita informații ori depune cereri pentru eliberarea de adeverințe/documente în probleme de Urbanism la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112.

FORMULARE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

FORMULARE Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Plățile se pot efectua din orice cont deschis în orice bancă, prin ordin de plată, în conturile bancare aferente fiecărui tip de impozit, defalcate în tabelul de mai jos:

 

DENUMIRE CONTIBAN conturi pentru persoane fiziceIBAN conturi pentru persoane juridice
IMPOZIT CLADIRIRO19TREZ5482107020101XXXRO66TREZ5482107020102XXX
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN – BUGET LOCALRO63TREZ5482107020201XXXRO13TREZ5482107020202XXX
IMPOZIT TERENURI INTRAVILANRO63TREZ5482107020201XXXRO13TREZ5482107020202XXX
REGULARIZARE TAXĂ AUT. CONSTRRO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ ACORD PRINCIPIURO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AUT.CONSTRUCTIERO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AVIZARE CERTIFICAT URBANISMRO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ COMUNICARI DATERO49TREZ54821330250XXXXXRO49TREZ54821330250XXXXX
TAXĂ TIMBRURO42TREZ54821340202XXXXXRO42TREZ54821340202XXXXX
TAXĂ TIMBRU JUD.RO11TREZ54821070203XXXXXRO11TREZ54821070203XXXXX
TAXĂ URBANISMRO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ VIZA AUTORIZARERO33TREZ54821160203XXXXXRO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ ACTE TAXIRO29TREZ54821160250XXXXXRO29TREZ54821160250XXXXX
TAXĂ AMPLASARERO29TREZ54821160250XXXXXRO29TREZ54821160250XXXXX
TAXĂ AUT. FUNCTIONARERO33TREZ54821160203XXXXRO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ AUTORIZ.

DESFIINTARE

RO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ BULETINRO42TREZ54821340202XXXXXRO42TREZ54821340202XXXXX
TAXĂ FIRMARO33TREZ54821160203XXXXXRO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ FOL. LOC.PUBLICERO29TREZ54821160250XXXXXRO29TREZ54821160250XXXXX
TAXA AFISAJRO33TREZ54821160203XXXXXRO33TREZ54821160203XXXXX
TAXA ALIMENTATIE PUBLICA – UAPRO33TREZ54821160203XXXXRO33TREZ54821160203XXXX
TAXA AUTORO38TREZ5482116020201XXXRO85TREZ5482116020202XXX
TAXA AUTO CU MASA PESTE 12 TONERO79TREZ5485033XXX002595RO79TREZ5485033XXX002595
TAXA CARTE IDENTITATERO73TREZ54821340250XXXXXRO73TREZ54821340250XXXXX
ALTE AMENZIRO97TREZ54821350250XXXXXRO97TREZ54821350250XXXXX
AMENZI CIRO97TREZ54821350250XXXXXRO97TREZ54821350250XXXXX
AMENZI DE CIRCULATIERO77TREZ54821A350102XXXXRO77TREZ54821A350102XXXX
AMENZI POLITIA LOCALARO97TREZ54821350250XXXXXRO97TREZ54821350250XXXXX
CONTRACT ANLRO51TREZ54821A300530XXXX 
CONTRACT CHIRIE ANL PESTE 35 ANIRO51TREZ54821A300530XXXX 
REGULARIZARE TAXĂ AUT.CONSTRRO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ ACORD PRINCIPIURO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AUTORIZ. CONSTRUCTIERO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AVIZARE CERTIFICAT URBANISMRO77TREZ54821180250XXXXXRO77TREZ54821180250XXXXX

DESCARCĂ DE AICI LISTA CONTURILOR PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sari la conținut