Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Termenul de plată cu reducere pentru taxe şi impozite, amânat cu 3 luni. Formulare și conturi pentru plata online a impozitelor și taxelor locale

În contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19 și a recomandărilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, se prorogă primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achită integral, până la 30 iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de Consiliul Local.

! RECOMANDĂM PLATA ONLINE A  IMPOZITELOR, TAXELOR ȘI AMENZILOR !

Pentru a evita aglomerația la ghișeele autorității publice și răspândirea infecțiilor cu Coronavirus, vă recomandăm să solicitați informații și documente privitoare la obligațiile de plată către bugetul local și situația fiscală a contribuabililor persoane fizice și juridice, dar și alte adeverințe și documente prin metode electronice, urmând ca solicitările să fie procesate prompt, iar răspunsul transmis prin metoda de contact solicitată în cerere.

Informații cu privire la obligațiile de plată online sau eliberarea unor adeverințe ori documente se pot solicita la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112, int.122, persoană de contact Huțanu Maria.

Se pot solicita certificate fiscale în baza unei cereri tipizate – pe care o puteți descărca de pe linkul de mai jos-, completate și transmise electronic la adresa de email primărie@negrești-oas.ro. 

Descărcați cererea corespunzătoare de pe linkurile de mai jos:  

FORMULARE  SERVICIUL DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

FORMULARE COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR   

De asemenea, puteți solicita informații ori depune cereri pentru eliberarea de adeverințe/documente în probleme de Registru agricol și Fond funciar la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112. Persoane de contact: Hodas Călin  Ioan – consilier superior – pentru ofertele de vânzare în baza Legii 17/2014,  probleme de fond funciar şi digitizări în IPA, eliberări adeverinţe  APIA; Drăguş Alexandra Sonia – consilier superior – pentru eliberări adeverinţe APIA, modificări registru agricol şi alte tipuri de adeverinţe ; Săvianu  Irina  Delia– consilier supeior –  pentru eliberări adeverinţe APIA, modificări registru agricol şi alte tipuri de adeverinţe;

Descărcați cererea corespunzătoare de pe linkurile de mai jos:  

FORMULARE SERVICIUL URBANISM  

De asemenea, puteți solicita informații ori depune cereri pentru eliberarea de adeverințe/documente în probleme de Urbanism la adresa de e-mail: primărie@negrești-oas.ro și telefonic la numărul: Tel/Fax:+40- 0261-854845, 0261-853112.

FORMULARE DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

FORMULARE Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Plățile se pot efectua din orice cont deschis în orice bancă, prin ordin de plată, în conturile bancare aferente fiecărui tip de impozit, defalcate în tabelul de mai jos:

 

DENUMIRE CONT IBAN conturi pentru persoane fizice IBAN conturi pentru persoane juridice
IMPOZIT CLADIRI RO19TREZ5482107020101XXX RO66TREZ5482107020102XXX
IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN – BUGET LOCAL RO63TREZ5482107020201XXX RO13TREZ5482107020202XXX
IMPOZIT TERENURI INTRAVILAN RO63TREZ5482107020201XXX RO13TREZ5482107020202XXX
REGULARIZARE TAXĂ AUT. CONSTR RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ ACORD PRINCIPIU RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AUT.CONSTRUCTIE RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AVIZARE CERTIFICAT URBANISM RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ COMUNICARI DATE RO49TREZ54821330250XXXXX RO49TREZ54821330250XXXXX
TAXĂ TIMBRU RO42TREZ54821340202XXXXX RO42TREZ54821340202XXXXX
TAXĂ TIMBRU JUD. RO11TREZ54821070203XXXXX RO11TREZ54821070203XXXXX
TAXĂ URBANISM RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ VIZA AUTORIZARE RO33TREZ54821160203XXXXX RO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ ACTE TAXI RO29TREZ54821160250XXXXX RO29TREZ54821160250XXXXX
TAXĂ AMPLASARE RO29TREZ54821160250XXXXX RO29TREZ54821160250XXXXX
TAXĂ AUT. FUNCTIONARE RO33TREZ54821160203XXXX RO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ AUTORIZ.

DESFIINTARE

RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ BULETIN RO42TREZ54821340202XXXXX RO42TREZ54821340202XXXXX
TAXĂ FIRMA RO33TREZ54821160203XXXXX RO33TREZ54821160203XXXXX
TAXĂ FOL. LOC.PUBLICE RO29TREZ54821160250XXXXX RO29TREZ54821160250XXXXX
TAXA AFISAJ RO33TREZ54821160203XXXXX RO33TREZ54821160203XXXXX
TAXA ALIMENTATIE PUBLICA – UAP RO33TREZ54821160203XXXX RO33TREZ54821160203XXXX
TAXA AUTO RO38TREZ5482116020201XXX RO85TREZ5482116020202XXX
TAXA AUTO CU MASA PESTE 12 TONE RO79TREZ5485033XXX002595 RO79TREZ5485033XXX002595
TAXA CARTE IDENTITATE RO73TREZ54821340250XXXXX RO73TREZ54821340250XXXXX
ALTE AMENZI RO97TREZ54821350250XXXXX RO97TREZ54821350250XXXXX
AMENZI CI RO97TREZ54821350250XXXXX RO97TREZ54821350250XXXXX
AMENZI DE CIRCULATIE RO77TREZ54821A350102XXXX RO77TREZ54821A350102XXXX
AMENZI POLITIA LOCALA RO97TREZ54821350250XXXXX RO97TREZ54821350250XXXXX
CONTRACT ANL RO51TREZ54821A300530XXXX  
CONTRACT CHIRIE ANL PESTE 35 ANI RO51TREZ54821A300530XXXX  
REGULARIZARE TAXĂ AUT.CONSTR RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ ACORD PRINCIPIU RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AUTORIZ. CONSTRUCTIE RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX
TAXĂ AVIZARE CERTIFICAT URBANISM RO77TREZ54821180250XXXXX RO77TREZ54821180250XXXXX

DESCARCĂ DE AICI LISTA CONTURILOR PENTRU PLATA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sari la conținut