Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zi: 12 noiembrie 2021

Cine și cum poate depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie.

Cetățenii  orașului negrești-Oaș pot depune, începînd de luni, 18 octombrie 2021, cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 2021- 2022 și a suplimentului pentru energie.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și suplimentele pentru energie se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

Cererile-declarație pe propria răspundere se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Negrești-Oaș, , cu sediul în str. Victoriei,  nr. 95-97, corp B, sau pot fi trimise pe adresa primarie@negresti-oaș.ro

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, iar suplimentele pentru energie, pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

DESCARCA CEREREA FORMULAR INTELIGENT PENTRU COMPLETAT ONLINE DE AICI

DESCARCA CEREREA PENTRU A O PUTEA IMPRIMA – DE AICI

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Valoarea minimă a ajutorului pentru încălzire, cuprinsă între 250 și 500 de lei pe lună

  • Valoarea de referință (nivelul maxim al ajutorului pentru încălzirea locuinței aferent unei luni, stabilit în funcție de sistemul de încălzire utilizat) nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică, 320 lei/lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri. În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2021, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.
  • Acest ajutor se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau al persoanei singure.
  • Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice, au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice și doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Suplimentul pentru energie se acordă în sumă fixă lunară în funcție de sursa utilizată

Familiile și persoanele singure ale căror venituri nete medii lunare sunt de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiei și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

  • -30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
  • -10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
  • -10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
  • -20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat. Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. În situația în care se solicită și ajutorul pentru încălzire, se va depune o singură cerere și declarație pe propria răspundere.

Pentru mai multe detalii privind acest subiect, persoanele interesate  pot contacta Direcția de Asistență Socială din subordinea Primăriei Negrești-Oaș, telefon: 0261/854845 interior 114.

ANUNȚ DE LICITAȚIE VÂNZARE, doar domeniu privat

1.Informaţii generale :
Orașul Negrești-Oaș, Cod de înregistrare fiscală : 3963951, adresa : Strada Victoriei, nr. 95-97, Localitatea: Negrești-Oaș, cod poștal: 445200, județul Satu Mare, Țara România, telefon / fax: 0261 854845, persoana de contact Keresztszegi Niculina;

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:
Terenuri intravilane, care aparţin domeniului privat al Orașului Negrești-Oaș, situate în Negrești Oaș:
– terenul cu nr.top. 107023, C.F. 107023, în suprafaţă de 3780 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 45/12.05.2020;
– terenul cu nr.top. 107024, C.F. 107024, în suprafaţă de 3000 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 46/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107025, C.F. 107025, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 47/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107026, C.F. 107026, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 48/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107027, C.F. 107027, în suprafaţă de 2500 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 49/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107130, C.F. 107130, în suprafaţă de 2691 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 50/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107131, CF 107131, în suprafaţă de 2690 mp, şi conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 51/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107132, C.F. 107132, în suprafaţă de 2799 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 52/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107133, C.F. 107133, în suprafaţă de 2133 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 53/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107143, C.F. 107143, în suprafaţă de 1715 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 54/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107144, C.F. 107144, în suprafaţă de 2205 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 55/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107145, C.F. 107145, în suprafaţă de 2292 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 56/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 111979, C.F. 111979, în suprafaţă de 832 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 57/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107134, C.F. 107134, în suprafaţă de 2522 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 58/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107135, CF 107135, în suprafaţă de 3578 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 59/12.05.2020;
– terenul cu nr.top 107136, CF 107136, în suprafaţă de 3467 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Negrești-Oaș nr. 60/12.05.2020.

Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria Orașului Negrești-Oaș .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Achiziții Publice și Proiecte, camera 42, localitatea Negrești-Oaș, strada Victoriei nr. 95-97, județul Satu Mare.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.11.2021, ora 10.00.

4.Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 03.12.2021, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Sediul Primăriei orașului Negrești-Oaș, localitatea Negrești-Oaș, strada Victoriei nr. 95-97, judeţul Satu Mare, Direcția Achiziții Publice și Proiecte, camera 42.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.12.2021, ora 12.00, la Primăria Orașului Negrești-Oaș.

6. Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Satu Mare – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, strada Mihai Viteazul nr. 8, Satu Mare, tel.: 0261713650, fax: 0261/ 713760, e-mail:tr-satumare-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 11.11.2021

Sari la conținut