Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lună: iunie 2022

Proces verbal de afișare a rezultatului final concurs recrutare pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată

  Nr.15791/30.06.2022

 Primăria orașului Negrești Oaș

judeţul Satu Mare

 Proces verbal de afișare a rezultatului final al concursului de recrutare organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminaan

 

 

Nr. crt.

Nr de înregistrare al dosarului de înscriere la concurs

Punctajul

obţinut la proba scrisă

Punctajul obținut la proba interviu  

Total

 

Rezultatul

final

1 Nr.14402/14.06.2022 82 puncte 89 puncte 85,5 puncte ADMIS
2 Nr.14194/09.06.2022 81,5 puncte 87 puncte 84,25 puncte ADMIS
3 Nr.13450/30.05.2022 86,25 puncte 72 puncte 79,12 puncte ADMIS
4 Nr.13685/02.06.2022 81 puncte 71 puncte 76 puncte ADMIS
5 Nr.14081/08.06.2022 60 puncte 71 puncte 65,5 puncte ADMIS
6 Nr.13755/03.06.2022 58,5 puncte 72 puncte 65,25 puncte ADMIS
7 Nr.13588/31.05.2022 61 puncte 62 puncte 61,5 puncte ADMIS
8 Nr.13783/03.06.2022 53,5 puncte 69,5 puncte 61,5 puncte RESPINS
9 Nr.14283/10.06.2022 8 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
10 Nr.13658/02.06.2022 30 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
11 Nr.14126/08.06.2022 43 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
12 Nr.13453/30.05.2022 24,5 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
13 Nr.14113/08.06.2022 12 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
14 Nr.14004/07.06.2022 9 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
15 Nr.13398/30.05.2022 9 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
16 Nr.13996/07.06.2022 4 puncte Nu este cazul Nu este cazul RESPINS
17 Nr.14383/14.06.2022 ABSENT Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul
18 Nr.14405/14.06.2022 ABSENT Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul
19 Nr.14503/14.06.2022 ABSENT Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul

Afişat astăzi,  30 iunie 2022, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, judeţul Satu Mare.

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

Descarcă documentul AICI

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată în cadrul Creșei Castelul Piticilor

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR la concursul de recrutare organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea unor funcții contractual vacante de execuție/conducere pe perioadă nedeterminată în cadrul Creșei Castelul Piticilor
 

Anunturi Primaria Negresti Oas

Consultare asupra propunerilor preliminare PUZ – Construire spații comerciale și activități conexe, Negrești-Oaș, Str. Gara Nouă, Nr. 5/A

PRIMARIA ORASULUI NEGRESTI OAS

Data anuntului: 16.06.2022

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE si ACTIVITATI CONEXE, NEGRESTI OAS, STR. GARA NOUA, NR. 5/A

INITIATOR: CIONCA MARIA cu domiciliul in Negresti oas, Str. Oasului, nr. 33.

ELABORATOR : SC GARUX STIL prin architect NEGRU OVIDIU

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTELOR DISPONIBILE LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI NEGRESTI OAS IN PERIOADA: 16.06.2022-13.07.2022  PRIN SCRISORI DEPUS LA REGISTRATURA PRIMARIEI

PUBLICLUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA : DEZBATEREA PUBLICA CARE VA AVEA LOC PE DATA DE 08.07.2022, LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI NEGRESTI OAS, DIRECTIA AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTITII SI PATRIMONIU, ORA 11

Raspunsul la observatiile transmise  va fi pus la dispozitia  publicului in perioada  : 14.07.2022-15.07.2022  

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului  : CIONCA ANGELA – Referent de Specialitate  in cadrul  DATIP, Negresti Oas, Jud. Satu Mare , Str. Victoriei, Nr. 95-97, 

Anunț intenție de elaborare PUZ Construire clădire pentru spații comerciale si activități conexe – Negrești-Oaș, strada Gara Nouă nr. 5/A

Primăria Orașului Negrești-Oaș 

Data anunțului: 07.06.2022

Intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal 

Construire clădire pentru spații comerciale si activități conexe 

Argumentare: Amplasament: Loc. Negrești-Oaș, strada Gara Nouă nr. 5/A

Teren identificat prin Nr. Cad. 100068, județul Satu Mare

Beneficiar: Cionca Maria 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare  planului urbanistic zonal până la data de 10.06.2022. 

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Cionca Angela, adresa: Negrești-Oaș, str. Victoriei nr, 95-97, telefon 0261-854845, email: primarie@negresti-oas.ro. 

Observațiile sune necesare în vederea elaborării PUZ. 

Răspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispoziția publicului până la data de 15.06.2022, prin: 

răspunsuri la scrisorile depuse la registratura autorității publice locale 

Etapele preconizate pentru colsultarea publicului până la aprobarea planului: 

– etapa de elaborare a propunerilor preliminare – 07.06.2022 – 15.06. 2022

– etapa de elaborare a propunerilor finale: 16.06.2022 – 06.07.2022

Descarcă documentul AICI

Sari la conținut