Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea a două posturi de execuție în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară

Primăria orașului Negrești Oaș, județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante în regim contractual pe perioadă nedeterminată

 1. Asistent medical, grad principal – în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale
 2. Asistent medical, grad II –în cadrul Compartimentului asistență medicală școlară  – post studii postliceale

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile specifice de participare la concurs, sunt următoarele:

-pentru asistent medical, grad principal

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • dovada promovarii examenului pentru obtinerea gradului principal
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

-pentru asistent medical, grad II

 • absolvent de școală sanitară postliceală, diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr.797/1997, specialitatea asistent medical generalist sau asistent medical pediatrie
 • 6 luni vechime în specialitate
 • copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs
 • aviz de participare la concurs eliberat de O.A.M.M.R.

Probele pentru concurs sunt:

 • Selecția dosarelor
 • Proba scrisă – bibliografie
 • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 11.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
 • Interviul se va desfășura în data de 15.01.2019, ora 11 la sediul primăriei orașului Negrești Oaș.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.

Date contact: insp.  R.U. Manea Cristina –  tel. 0261/854845.

                                                                  PRIMAR AURELIA FEDORCA

Sari la conținut