Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNȚ CONCURS pentru ocuparea a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de execuție în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat,  posturi vacante  în regim contractual pe perioadă nedeterminată – cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011, respectiv:

În cadrul Biroului monitorizare servicii și utilități publice:

1.Inspector,clasa I, grad debutant  – Compartiment iluminat public – post studii superioare

În cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii:

2.Muncitor calificat, grad I, studii medii/generale

În cadrul Biroului administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public:

3.Muncitor calificat, grad I – Compartiment personal deservire – studii medii/generale.

Condițiile generale de ocupare a unui post sunt cele prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.4 din HG nr.286/2011, dupa cum urmeaza:

1.Pentru postul de inspector, clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului iluminat public – Birou monitorizare servicii  și utilități publice, absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul stiințelor economice, fără vechime în muncă;

2.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Biroului probleme privind situații de urgență, sănătate și securitatea muncii-studii medii/generale,  vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B;

3.Pentru postul de muncitor calificat, grad I în cadrul Compartimentului personal deservire  – Birou administrativ, monitorizare și întreținerea domeniului public– studii medii/generale, vechime în specialitatea studiilor – 5 ani, posesor permis de conducere categoria B.

Probele pentru concurs sunt:

  • Selecția dosarelor
  • Proba scrisă – bibliografie
  • Interviu

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

  • Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 10.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.
  • Proba interviu a concursului se va desfășura în data de 14.01.2019, ora 10 – la sediul primăriei orașului Negresti Oas, str.Victoriei, nr.95-97.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la afișarea anunțuluila sediul instituției.

Date contact și informații suplimentare: insp.R.U. Manea Cristina –  tel.0261/854845.

PRIMAR AURELIA FEDORCA