Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț. Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs de promovare în grad profesional pentru șase funcții publice de execuție

Primăria orașului Negrești Oaș organizează concurs de promovare în grad profesional pentru șase funcții publice de execuție, după cum urmează:

  • Polițist local – referent, clasa III,  grad asistent – din cadrul Compartimentului ordine publică – Serviciul Poliția Locală
  • Polițist local – inspector – clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului circulație – Serviciul Poliția Locală
  • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului Registru Agricol
  • Referent de specialitate, clasa II, grad asistent – din cadrul Compartimentului monitorizare și urmărire investiții – Direcția Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu
  • Consilier achiziții publice, clasa I, grad principal – din cadrul Biroului achiziții publice, Direcția Achiziții Publice și Proiecte
  • Inspector, clasa I, grad principal – din cadrul Compartimentului resurse umane – Direcția Administrație Publică Locală

Concursul va avea loc la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, astfel:

proba scrisă, în data de 20 decembrie 2019, ora 1000

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, în perioada 19.11.2019 – 09.12.2019, inclusiv.

Condițiile de participare sunt:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează
  • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DESCARCA ANUNTUL 

Sari la conținut