Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț privind ocuparea prin concurs a trei funcții publice vacante de execuție pe perioadă nedeterminată

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a trei funcții publice vacante de execuție pe perioadă nedeterminată:

– În cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului, Investiții și Patrimoniu

1) Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment inițiere, monitorizare și implementare investiții
– În cadrul Direcției Achiziții Publice, Planificare Strategică și Proiecte cu Finanțare Europeană

2) Consilier, clasa I, grad profesional asistent –Compartiment strategie de dezvoltare locală și proiecte europene
– În subordinea secretarului

3) Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment juridic

Condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ pentru a putea participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție sunt cele prevăzute de art.465 și 468, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:

1.Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment inițiere, monitorizare și implementare investiții, Direcția amenajarea teritoriului, investitiții și patrimoniu
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe inginerești
– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – grad profesional asistent: 1 an

2.consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment strategie de dezvoltare locală și proiecte europene, Serviciul achiziții publice și proiecte, Direcția achiziții publice, planificare strategică și proiecte cu finanțare europeană
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice
– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – grad profesional asistent: 1 an

3.consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment juridic, Compartimente în subordinea secretarului
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe juridice
– condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice – grad profesional debutant: fără vechime în specialitatea studiilor
Conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2008 modificată și completată, dosarele pentru participarea la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul ANFP, pe site-ul instituției și la sediul Primăriei orașului Negrești Oaș, respectiv 11 mai – 2 iunie 2020.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97 – Compartiment resurse umane și salarizare, tel.0261/854845, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane și salarizare.

PRIMAR,
AURELIA FEDORCA

DESCARCA ANUNTUL

DESCARCA BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Sari la conținut