Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Convocator ședință de Consiliu Local în data de 12.05.2020, la ora 15.00, prin mijloace electronice

Se convoacă Consiliul Local al orașului Negrești-Oaș în ședință ordinară care va avea loc în data de 12.05.2020, la ora 15,00 la sediul Primăriei în sala de ședințe a Consiliului local și se va desfășura prin mijloace electronice , printr-o platformă online de videoconferință și pe site-ul www.negresti-oas.ro, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

PROIECT ORDINE DE ZI a ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Negrești-Oaș din data de 12.05.2020

     

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al orașului Negrești-Oaș-inițiator primar

      Comisia de specialitate nr.4

2.  Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pentru trimestrul I al anului 2020-inițiator primar

      Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 -inițiator primar

      Comisia de specialitate nr.1

  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de  consultanţă de înscriere în AEGRM a avizelor de ipotecă mobiliară-inițiator primar

      Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță tehnică și  actualizare a proiectului tehnic inițial, în vederea conformării la modificările legislative pentru obiectivul de investiții ”Construire Centru Cultural Negrești-Oaș”-inițiator primar

  Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.4/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a autorității publice locale a orașului Negrești-Oaș-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire bloc locuințe pentru tineri destinate închirierii prin A.N.L.”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Zorilor, județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Victoriei, județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Rozelor, județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Plopilor , județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Pădurii , județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Extindere rețea de distribuție gaze naturale de presiune redusă din localitatea Negrești-Oaș, str.Vâltori , județul Satu Mare”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107023, top. 107023 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107024, top. 107024 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107025, top. 107025 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107026, top. 107026 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107027, top. 107027 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107130, top. 107130 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107131, top. 107131 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107132, top. 107132 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107133, top. 107133 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107143, top. 107143 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107144, top. 107144 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107145, top. 107145 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 111979, top. 111979 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107134, top. 107134 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107135, top. 107135 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit de evaluator Dragoș Alina Ancuța PFA și aprobarea Documentaţiei de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Fişa de date, Regulamentul de organizare a licitaţiei şi formulare de înscriere pentru participarea la licitaţia publică de vânzare a terenului intravilan situat în Orașul Negrești-Oaș, CF 107136, top. 107136 “ Stațiunea Luna Șes ”-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Negrești-Oaș, jud. Satu Mare-inițiator primar

       Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Ioniță G. Andron, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar

        Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale nr. 3 – Sala de Sport, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar

        Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit nr. 7, din localitatea Negrești-Oaș” și a cheltuielilor legate de proiect în formă actualizată-inițiator primar

            Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de participare a orașului Negrești-Oaș la Asociația ClusTherm Transylvania și aprobarea Planului de Management și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 a Asociației ClusTherm Transylvania-inițiator primar

         Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse

PRIMAR AURELIA FEDORCA

CONVOCATOR SI ORDINE DE ZI SEDINTA CL DIN 12.05.2020

 

 

 

Sari la conținut