Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Etichetă: politist local

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 12 septembrie 2018 pentru recrutarea unei funcții publice vacante de execuție în cadrul Serviciului Poliția Locală

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Punctajul obţinut la proba scrisă Punctajul obţinut la interviu Total Rezultatul concursului
1 Burzo Ilinca Adriana 75,66 puncte 100 puncte 175,66 puncte ADMIS
2 Bance Ciprian Tudor 51,16 puncte 100 puncte 151,16 puncte RESPINS
3 Tatar Vasile 7,83 puncte Nu e czaul 7,83 puncte RESPINS

Afişat astăzi,  14 septembrie 2018, ora 1530 la sediul Primăriei orasului Negresti Oas, judeţul Satu Mare.  

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

REZULTATUL probei interviu a concursului organizat in data de 12 septembrie 2018 pentru recrutarea unei funcții publice vacante de execuție în cadrul Serviciului Poliția Locală

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat

Functia publica pentru care candideaza

Punctajul

obţinut

Rezultatul

final

1 Burzo Ilinca Adriana Politist local, clasa I, grad debutant 100 puncte ADMIS
2 Bance Ciprian Tudor Politist local, clasa I, grad debutant 100 puncte ADMIS
3 Tatar Vasile Politist local, clasa I, grad debutant Nu e cazul NU E CAZUL

 

Afişat, azi  14 septembrie 2018, ora 1200 la sediul Primăriei Negresti Oas  – Judeţul Satu Mare.

Conform prevederilor art. 63 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 761/2017, contestaţiile se depun în termen de 24 ore de la data afişării, 

 

Secretarul comisiei:

   Manea Cristina

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă – polițist local

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

1)Polițist local-funcție publică de execuție, clasa I, grad Debutant – Serviciul Poliția Locală

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999–privind Statutul funcționarilor publici, r2.

Condițiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.9 și 57, alin.5 din Legea nr.188/1999-privind condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor, după cum urmează:

1) Pentru funcția publică de Polițist Local – clasa I, grad Debutant – Compartiment Ordine Publică — studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se organizează în data de 12.09.2018 ora 1000 proba scrisă-la sediul instituţiei și în data  14.09.2018, ora 1000 proba interviului-la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, conform prevederilor art.49, din HG nr.611/2008 modificată şi completată la zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane, tel.0261/854845, int.114, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

 

Sari la conținut