Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă – polițist local

Primăria oraşului Negreşti Oaş, județul Satu Mare, anunţă ocuparea prin concurs a unei funcţii publice de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată:

1)Polițist local-funcție publică de execuție, clasa I, grad Debutant – Serviciul Poliția Locală

Condițiile generale pentru ocuparea unei funcții publice sunt cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999–privind Statutul funcționarilor publici, r2.

Condițiile specifice de participare la concurs: conform prevederilor art.9 și 57, alin.5 din Legea nr.188/1999-privind condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor, după cum urmează:

1) Pentru funcția publică de Polițist Local – clasa I, grad Debutant – Compartiment Ordine Publică — studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime în specialitatea studiilor.

Concursul se organizează în data de 12.09.2018 ora 1000 proba scrisă-la sediul instituţiei și în data  14.09.2018, ora 1000 proba interviului-la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, conform prevederilor art.49, din HG nr.611/2008 modificată şi completată la zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Negreşti Oaş, str.Victoriei, nr.95-97– Compartiment resurse umane, tel.0261/854845, int.114, email:primarie@negresti-oas.ro, persoană de contact: Manea Cristina–inspector resurse umane.

PRIMAR,

AURELIA FEDORCA

 

Sari la conținut